ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
نشست گروه کارشناسان ارشد منطقوی به هدف مبارزه هماهنگ با مواد مخدر، برگزار شد PDF چاپ نامه الکترونیک
  
دوشنبه 17 ميزان 1396 ساعت 15:58

نشست گروه کاری کارشناسان ارشد منطقوی برای مبارزه با مواد مخدر روز دوشنبه، 17 میزان در کابل برگزار شد.

شناسایی همکاری ها به هدف مبارزه با کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر، تعیین گروه کاری منطقوی، ارایه استراتیژی منطقوی مبارزه با مواد مخدر، شریک سازی مودل های موفق معیشت بدیل، ایجاد بازارهای مشترک محصولات زراعتی و برداشتن موانع تجاری؛ از اهداف عمده این نشست عنوان شد.

جاوید احمد قایم، معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه با مواد مخدر هرچند گفت که نا امنی ها زمینه را برای کشت کوکنار و تولید مواد مخدر فراهم می سازد، اما تأکید کرد هرگاه کشورهای منطقه در مبارزه با مواد مخدر همکاری نمایند، می توانند درکار مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر فایق آیند.

وی گفت که هدف عمده استراتیژی دولت افغانستان را هماهنگی، تعهدات سیاسی و مبارزه مشترک کشورهای منطقه در مبارزه با مواد مخدر تشکیل می دهد.
سیف الله ظفرزاده، رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری تاجیکستان نیز در این نشست گفت: بررسی های آنان نشان می دهد که کشت کوکنار وتولید مواد مخدر در سال 2016 نسبت به سال 2013 کاهش یافته است.

در نشست کارشناسان ارشد منطقوی برای مبارزه با مواد مخدر، نماینده گانی از کشورهای ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، ازبکستان، تاجکیستان، ترکمنستان، روسیه، چین، امارات متحده عربی، هند و ترکیه حضور دارند ودر جریان این نشست دو روزه دیدگاه ها و تجارب شانرا باهم شریک خواهند ساخت.
###