ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
آریانا سعید از سربازان معلول اردوی ملی که برای دفاع از کشور سینه سپر کرده اند، قدردانی کرد PDF چاپ نامه الکترونیک
  
شنبه 25 سنبله 1396 ساعت 18:04

به هدف تشویق وحمایت از سربازان معلول اردو به ویژه ورزشکاران معلول وزارت دفاع ملی برنامه ای با اشتراک بانو آریانا سعید آواز خوان مشهور کشور، روز شنبه 25 سنبله سال روان در مرکز تعلیمی نظامی کابل برگزار شد. بانو آریانا که از اشتراک کننده گان اصلی این برنامه بود، خطاب به ورزشکاران معلول اردو گفت: "شما که جان تان را فدای این سرزمین ومردم آن می کنید واعضای بدن خود را به خاطر نگهداری مردم از دست داده اید، وظیفه ما است که از شما پشتیبانی کنیم."

قرار است یازده تن از ورزشکاران معلول اردو که تا اکنون تمرینات فشرده را پشت سرگذرانده اند در رشته های والیبال نشسته، پاورلفتینگ وروئینگ در مسابقات تورنتوی کانادا اشتراک خواهند کرد.
در مسابقات ورزشی (nvictus games) کانادا ورزشکاران دارای معلولیت هفده کشور جهان به شمول افغانستان اشتراک می کنند.

مسابقات ورزشی کانادا دربیست ویکم سپتامبر برابر با 30 سنبله سال روان در شهر تورنتوی کانادا آغاز وتاچهارم اکتوبر ادامه خواهد یافت.
###