ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
شش شبکه آبیاری در ولسوالی پغمان به بهربرداری سپرده شد PDF چاپ نامه الکترونیک
  
يكشنبه 08 اسد 1396 ساعت 17:00

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به هدف جلوگیری از ضایعات آب و خطرات ناشی از سیل، تنظیم آب برای آبیاری به موقع و افزایش حاصلات،  شش شبکه آبیاری را در ولسوالی پغمان ولایت کابل به بهربرداری سپرد.
هزینه ساخت این شبکه ها 8.3 میلیون افغانی تخمین شده که از بودجه انکشافی وزارت زراعت پرداخت شده است. حدود دوهزار خانواده از این شبکه ها مستفید می شوند. شبکه های آبیاری ساخته شده 3250 جریب زمین  زراعتی را زیر پوشش آبیاری قرار می دهد.
وزارت زراعت به منظور توزیع عادلانه و مناسب آب به مزارع و استفاده موثر آن در پی عصری سازی شبکه های آبیاری در سراسر کشور است. در جریان سال گذشته نزدیک به 160 شبکه آبیاری بازسازی شده که در نتیجه آن 220 هزار جریب زمین زراعتی در ولایات مختلف تحت پوشش آبیاری قرار گرفته است.
# # #