ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست رئیس جمهور غنی، دایر شد PDF چاپ نامه الکترونیک
  
چهارشنبه 20 ثور 1396 ساعت 09:16

جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام امروز در ارگ دایر گردید.

در این جلسه وزرای سکتور دفاعی و امنیتی در مورد وضعیت عمومی امنیتی کشور بخصوص ولایات  کندز، بدخشان، هلمند، ارزگان، ننگرهار، کنر، بغلان و کابل گزارش ارائه نمودند.

جلسه، تهدیدات امنیتی را مورد بررسی قرار داد و تلاش ها، رشادت ها و مبارزه هدفمند نیروهای ملی دفاعی و امنیتی  را ستودنی دانست و هدایات لازم را جهت دفع تهدیدات امنیتی به قوای دفاعی و امنیتی کشور صادر نمود.

درین جلسه از سطح اکمالات اساسی قوای دفاعی و امنیتی کشور گزارش مفصل ارائه گردید و هدایات لازم در زمینه سطح اکمالات پرسونل، تعلیم و تربیه، تجهیزات و سطح احضارات صادر گردید.

در اخیر، جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تامین امنیت و نابودی تروریستان را در تمامی ولایات افغانستان بخصوص در ولایات شمال شرقی یک امر حتمی دانسته و هدایات لازم را در مورد تصفیه عمومی آن ولایات صادر نمود.