ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
کمیسیون تدارکات ملی ۱۶ قرارداد را به ارزش بیشتر از ۱۱,۲ میلیارد افغانی منظور کرد PDF چاپ نامه الکترونیک
  
سه شنبه 29 حمل 1396 ساعت 14:12

کمسیون تدارکات ملی به ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته در ارگ، ۱۶ قرارداد را به ارزش بیشتر از ۱۱,۲ میلیارد افغانی منظور کرد که شامل پروژه‌های ذیل می‌باشد.

–        پروژۀ خدمات مشورتی اعمار انستیتوت اداره تدارکات ملی

–        قرارداد پروژۀ اتصال ۱۶ پوهنتون به خدمات انترنتی

–        پروژۀ تقویت سیستم صحی و ایجاد ۱۵ تیم سیار جهت ارائه خدمات صحی برای کوچیان ۱۲ ولایت

–        قرارداد تهیه و تدارک ۲۵ عراده موتر برای انتقال محصلین پوهنتون‌ها

–        تدارک ۲۶ قلم مواد خوراکی برای وزارت امور داخله

–        تعدیل قرارداد ایجاد شبکۀ آب‌رسانی ولسوالی چاربرجک الی شهر زرنج ولایت نیمروز

–        تعدیل افزایش قیمت پروژه بخش چهارم سرک سیلو مربوط به شاروالی کابل

–        پروژه ارائۀ خدمات مدیریت مشورتی برای پروژۀ (IRDP) یا بازسازی و انکشاف آبیاری وزارت انرژی و آب، همچنان قرارداد تدارک ۳۰ استیشن هایدرولیک کیبلی ریاست انسجام پروژه‌های وزارت انرژی و آب.

–        قراردادهای تدارک ۴۹۳ قلم ادویه صحی، ۲۸ قلم مواد خوراکی و ۲۷۳ قلم مواد تعمیراتی ریاست عمومی محافظت رئیس‌جمهور

–        تدارک ۱۳ عراده موتر برای ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست‌جمهوری به‌منظور استفاده از منبع واحد

–        قرارداد ارائه خدمات مشورتی و مراقبتی پروژۀ سرک دره صوف از ۴۱ کیلومتری این سرک به طول ۱۸۷ کیلومتر الی درۀ صوف مربوطه به وزارت فوایدعامه

–        تصحیح نوعیت قرارداد تدارک مواد خوراکی مورد نیاز شفاخانه‌های کدری مرکز و ادارات تحصیلی مربوط به وزارت تحصیلات عالی

–        تعدیل مندرجات قرارداد مواد خوراکی مورد ضرورت قطعات و جزتام‌های وزارت دفاع ملی

کمیسیون تدارکات ملی، قرارداد پروژۀ بخش اول سرک مهترلام بابای لغمان الی ولسوالی بادپخ مربوط به وزارت فواید عامه را به‌خاطر رفع مشکلات تخنیکی اعاده کرد.

همچنان، کمیسیون، قرارداد احداث بخش اول ۲۳,۷  کیلو متر سرک دوشی- بامیان مربوط به وزارت فواید عامه را رد کرد، و فیصله نمود که پروسۀ تدارکاتی این پروژه از سر گرفته‌شود و وزارت مربوطه با استفاده از میتود منابع واحد با شرکت پیشنهادی قرارداد نماید. کمیسیون هدایت داد که به‌منظور کاهش قیمت با شرکت پیشنهادی گفتگو صورت گیرد.

کمیسیون تدارکات ملی همچنان سفارش نمود که توانمندی شرکت متذکره براساس پروسۀ جدید به‌گونۀ جدی تحت نظر گرفته‌شود.

کمیسیون تدارکات ملی درخصوص تدارک مواد خوراکی مورد نیاز وزارت امور داخله دستور داد که کیفیت مواد خوراکی این وزارت به شکل جدی مورد بررسی قرار گیرد و وزارت مربوط گزارش ماه‌وار خویش را از پیشرفت کار قرارداد متذکره به ادارۀ تدارکات ملی ارائه نماید.

در این جلسه، محمدسرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، وزرای مالیه، اقتصاد و عدلیه،شماری از مسوولین ادارۀ تدارکات ملی، برخی از مسوولین کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد اداری، تعدادی از اعضای کمیسیون مالی و بودجه شورای ملی، سیگار و سیستیکای حمایت قاطع نیز حضور داشتند.#