ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
عملیات خالد در ۱۶ محل و۱۳ ولایت کشور علیه دشمنان مردم افغانستان جریان دارد PDF چاپ نامه الکترونیک
  
چهارشنبه 16 حمل 1396 ساعت 15:27

داکتر نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله ومحمد وحید حمیدی رئیس اداره مبارزه علیه فساد اداری طی نشست خبری که در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت برگزار گردیده بود دستاورد های سال ۱۳۹۵ وزارت امور داخله را بارسانه های کشور شریک ساخت.


نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله می گوید" در سال ۱۳۹۵ وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان  ۱۰۵ دوسیه مربوط به فساد اداری را به سارنوالی محول ساخته وبالاتر از ۱۴۳ قضیه فساد اداری زیر کار اپراتیفی اداره مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله قرار دارد.
به گفته ایشان منسوبین کشف وزارت امور داخله ۲ میلیون دالر جعلی را کشف وعاملین آنرا به مراجع عدلی وقضائی معرفی نموده وهم چنان از قاچاق ۱۵۰۰ تن سنگهای قیمتی جلوگیری نموده است.


موصوف دربخش از سخنان شان می افزاید عملیات خالد در ۱۶ محل و۱۳ ولایت کشور علیه دشمنان مردم افغانستان جریان داشته  وطی ۲۴ ساعت گذشته ۳۹ نفر از مخالفین مردم افغانستان کشته شده اند.
در همین حال محمد وحید حمیدی رئیس اداره مبارزه با فساد اداری وزارت امور داخله می گوید "درسال ۱۳۹۵ از ۸۹۰ موارد فساد مطابق پلان ثبت شده ریاست مبارزه با فساد اداری این وزارت ۱۰۵ دوسیه که جرایم مختلف را شامل میگردد به سارنوالی معرفی کرده است."


وی تصریح کرد که ۳۰ میلیون افغانی که در ولایات هلمند وارزگان حیف ومیل گردیده بود دوباره اخذ وبه مستحقین آن توزیع گردیده هم چنان ۲۰۷ جریب زمین ملکیت وزارت امور داخله درمرکز وولایات از نزد غاصبین اخذ وبه ریاست تعمیرات وزارت داخله تحویل داده شده است.