ویدیو

‎ مقامات ارشد نظامی افغان وامریکایی راجع به عملیات های مشترک نظامیان امریکایی وافغان دریک کنفرانس مشترک خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت معلومات ارایه می کنند

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
رئیس جمهور غنی با شماری از قوماندانان قطعه خاص پولیس، دیدار کرد PDF چاپ نامه الکترونیک
Administrator   
پنجشنبه 26 حوت 1395 ساعت 10:42

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با شماری از قوماندانان قطعه خاص پولیس شام امروز در ارگ دیدار کرد.

در این دیدار ابتدا جنرال روشن دل قوماندان عمومی قطعه خاص پولیس صحبت کرد و از اعتماد رئیس جمهور بالای منسوبین قطعه خاص تشکری کرده، گفت که حمایت شما در سخت ترین شرایط برای ما قوت قلب و روحیه می بخشد.

وی افزود که ما در هر گونه شرایط آمادۀ دفاع از عزت، تمامیت ارضی و مردم افغانستان هستیم.

رئیس جمهور غنی ضمن تمجید از شجاعت، دانش و فعالیت های مسلکی قطعه خاص پولیس گفت که شما مانند فرزندان من هستید و در هر زمان می توانید به من دسترسی داشته باشید.

رئیس جمهور از اقدام و فداکاری قطعه خاص در از بین بردن تروریستان در حادثۀ حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان، تشکری کرده، گفت که مردم افغانستان به شما اعتماد دارند و بالای تان افتخار می کنند و حکومت همواره از قطعه خاص و سایر ارگان های امنیتی و دفاعی کشور حمایت و پشتیبانی می نماید.

رئیس جمهور خطاب به قوماندانان قطعه خاص، گفت که شما یک ظرفیت عالی هستید و این ظرفیت باید انکشاف پیدا کند و حمایت بیشتر شود.