ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
کنفرانس مشترک خبری سخنگویان در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت PDF چاپ نامه الکترونیک
  
دوشنبه 23 حوت 1395 ساعت 15:59

سخنگویان لوی سارنوالی ، وزارت عدلیه ، واداره مبارزه با فساد اداری امروز طی نشست مشترک خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت گزارش کاری یک ساله شان را ارائه کردند.


لوی سارنوالی افغانستان  میگوید 47 میلیون افغانی که از طرف افراد متهم به فساد حیف ومیل گردیده بود توسط نهاد های عدلی وقضائی به قطعیه دولت تعلق گرفت.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان می گوید گه در سال روان لوی سارنوالی افغانستان به 42838 قضایائی مختلف رسیدگی نموده است که ازین جمله 12811 قضیه بعد از تعقیب اتهام نامه در روشنائی قوانین نافذه کشور به محاکم محول گردیده است.
وی افزود: 11204 قضیه طی مراحل ونهائی گردیده وهم چنان 25775 قضیه در زیر کار لوی سارنوالی افغانستان قرار داشته که بعد از طی مراحل جهت فیصله به محاکم سپرده خواهد شد.


هم چنان درین نشست خبری امان الله ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه می گوید:  وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان به هیچ کسی اجازه نمی دهد تا از قانون سرپیچی نماید.
آقای ریاضت افزود : وزارت عدلیه تاکنون به تعداد ۴۰۳ قضیه یا دوسیه‎های وارده را که ۹۹۳۴ جریب زمین است ۱۷ دکان است سی و هشت میلیون و هفت صد و سیزده هزارو پنجصد و سه افغانی و ششصد و ششصد و چهار هزار و چهار صد و سی و دو دالر است که خوشبختانه به نفع دولت به پایان رسیده است و قضایایی که به ضرر دولت به پایان رسیده ۹۳۱ جریب زمین است.


در همین حال عبدالقهار فرخ سیر سخنگوی اداره مبارزه با فساد اداری گفت : بر اساس احکام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان 22 قضیه به این اداره مواصلت ورزیده که مورد بررسی این اداره قرار گرفته است.
آقای عبدالقهار فرخ سیر افزود: 65 قضیه در مورد ارتشا وفساد اداری تحت کار اداره مبارزه با فساد قرار دارد که ازین جمله 44 مورد آن مورد بررسی قرار گرفته وبه ارگانهای عدلی وقضائی سپرده شده و21 قضیه آن تحت کار این اداره قرار دارد.
حکومت افغانستان در حالی بر گسترش پیکار با فساد تأکید می‌ورزد که فساد اداری، از بزرگ‌‌ترین چالش‌‌ها فراراه پیشرفت‌‌ها در کشور دانسته می‌شود و در سال‌های اخیر، برای مبارزه با فساد اداری، چندین نهاد در کشور، دست به‌ کار شده ‌اند