ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
ارائه گزارش سالانه وزارت خانه ها توسط سخنگویان در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت PDF چاپ نامه الکترونیک
  
يكشنبه 22 حوت 1395 ساعت 00:00

سخنگویان وزارت های شهرسازی و مسکن، احیا وانکشاف دهات، فواید عامه و زارعت و مالداری دیروز در نشست خبری درمرکز اطلاعات ورسانه های حکومت ، گزارش های کاری یک سالۀ شان را بارسانه ها شریک ساخت
اکبر رستمی سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات گفت : که وزارت احیا و انکشاف دهات در سال ۹۵ درسکتورهای سرک سازی، آب آشامیدنی، آبیاری، برق و صحت تمرکز نموده بود.


موصوف می افزاید: ازاول ماه حمل سال ۹۵ تا اکنون درمجموع به تعداد ۹هزار و ۷۷ پروژه انکشافی را به هزینۀ بیش از245.2 میلیون دالر در326 ولسوالی کشورتطبیق کرده است.
در همین حال نیلوفرلنگر سخنگوی وزارت شهرسازی ومسکن می گوید که بزرگترین دست‌ آورد سال ۹۵ وزارت شهرسازی، انتقال پروژه های ساختمان وزارت خانه ها به وزارت شهرسازی بوده است.
وی افزود: وزارت شهرسازی”۴۴۶” پروژه ساختمان سازی وزارت خانه ها را دریافت کرده که 71.6 میلیون دالرهزینه دارد.


وزارت شهرسازی ومسکن می گوید که بزرگترین دست‌ آورد سال روان این وزارت انتقال پروژه های ساختمان وزارت خانه ها به وزارت شهرسازی بوده است.
قرار است همه وزارت خانه ها به ساحه دارالامان انتقال یابد. سخنگوی وزارت شهرسازی می گوید که درسال(۱۳۹۶) کار ساخت ساختمان هفت وزارت خانه درساحه دارالامان آغاز می شود.
هم چنان  لطف الله راشد سخنگوی وزارت زراعت و مالداری می گوید که در سال ۹۵ ، حدود ۱۱۳ شبکه آبیاری در ۳۴ ولایت به پایه اکمال رسیده است.


آقای راشد، ایجاد فارم های بزرگ و کوچک مرغداری، اعمار ۱۹ کلینیک صحت حیوانی درنقاط مختلف کشور، ساخت ۸ مرکز پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی و ساخت ۶۶۴ ذخیره خانه پیاز و کچالو را از دیگر دست آورد سال ۹۵ وزارت زراعت عنوان کرد.
سخنگوی وزارت زراعت افزود : بالای ۶۸۲۶ هکتار زمین درسراسر کشور باغ های مثمر احداث شده است ، درحالی‌که قرار بود درسال جاری بالای ۴۰۰۰ هکتار زمین باغ احداث شود که این رقم ۷۰ درصد بیش از پلان بیش بینی شده، تطبیق شده است”.
ایشان می افزاید در سال ۱۳۹۵ برای ۸۸۰۰ تن از زارعان و مالداران ۵۶۵ میلیون افغانی قرضه داده است که به حد اوسط هر دهقان ۶۰ هزار افغانی دریافت کرده اند.