ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
وزیر مالیه با وکلای محترم شورای ملی بطور گروپی ملاقات نمود PDF چاپ نامه الکترونیک
  
چهارشنبه 22 جدي 1395 ساعت 11:28

محترم اکلیل حکیمی، وزیر مالیه بتاریخ ۲۰ جدی سال ۱۳۹۵با وکلای محترم شورای ملی بطور گروپی در دفتر کارش ملاقات نمود.
در این ملاقات ها در رابطه به اولویت بندی پروژه های انکشافی بادرنظرداشت موثریت و مثمریت و جلب حمایت شان در زمینه تطبیق این پروژه ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
قابل تذکر است که در بودجه سال مالی ۱۳۹۶ تعداد زیادی پروژه های ملی شامل است که باعث تغییرات مثبت در زندگی مردم خواهد شد.