ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
قرارداد احداث سرک یکاولنگ- دره صوف در حضورداشت رئیس جمهور غنی، به امضا رسید PDF چاپ نامه الکترونیک
  
دوشنبه 20 جدي 1395 ساعت 09:38

در حضورداشت محمداشرف غنی رئیس‎جمهوری اسلامی افغانستان، قرارداد احداث سرک دره صوف ولایت سمنگان الی یکاولنگ ولایت بامیان به طول ۱۷۸ کیلومتر توسط انجنیر محمود بلیغ وزیر فواید عامه و آقای لوشن رئیس شرکت سرک و پل سازی چین((CRBC به امضا رسید.

در مراسم امضای قرارداد مذکور که بعد از ظهر امروز در ارگ انجام شد و در آن محمدسرور دانش معاون دوم رئیس‎جمهور، استاد محمدمحقق معاون دوم ریاست اجرائیه، شماری از اعضای کابینه و شورای ملی و تام پنیلا رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان، نیز حضور داشتند، ابتدا انجنیر محمود بلیغ وزیر فواید عامه در مورد اهمیت تخنیکی، اقتصادی و اجتماعی سرک متذکره معلومات داد.

وزیر فواید عامه گفت که قرارداد احداث سرک یکاولنگ- دره صوف در سال ۲۰۱۴ به داوطلبی سپرده شد که دو شرکت –چینایی و ترکی- شارت لست گردیدند و در این داوطلبی شرکت چینایی حاضر گردید که سرک مذکور را به هزینه ۲۰۴،۹ میلیون دالر احداث نماید. در این قرارداد نظر به نرخ‏های گذشته،۵۰ میلیون دالر صرفه جویی شده استکه برای وزارت فواید عامه دستآورد بزرگ می‎باشد.

انجنیر محمود بلیغ گفت که این پروژه به کمک مالی بانک انکشاف آسیایی به پایه اکمال خواهد رسید و جزء دهلیز شمال و جنوب افغانستان می‎باشد که در سال گذشته به اعلان تدارکاتی سپرده شد اما به دلیل قیمت‎های بالا و هم‎چنان مشکلات تخنیکی تصمیم گرفته شد که پروژه مجدداً از روش تدارکاتی مقید به پیش برده شود و این پروژه دارای ۸ پل به سایز‎های مختلف، ۱۹۴ پل‎چک و ۵۹۵۰ متر دیوار استنادی می‎باشد که در مدت ۱۲۷۸ روز به پایه اکمال می‎رسد.

وزیر فواید عامه افزود که این سرک از ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان شروع الی ولسوالی درۀ صوف ولایت سمنگان ادامه دارد که به تعداد ۳۷ قریه جات کوچک و بزرگ در مسیر سرک قرار دارند و سرک‎های یکاولنگ، ده بهبود، کوته باز، دانه تور و دره صوف از آن عبور می‎کند، هم‎چنان معدن ذغال سنگ که در مسیر سرک متذکره قرار دارد در انتقال ذغال به دیگر مناطق، مسیر کوتاه تر شده و این کار سبب کاهش زمان انتقال، ازدیاد استخراج ذغال سنگ و افزایش درآمد آنان می‎شود.

سپس آقای تام پنیلا رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان، بخاطر آغاز این پروژه بزرگ به مردم، دولت و باشنده گان مناطق مرکزی کشور تبریک گفت  و خاطرنشان کرد که با تکمیل شدن این پروژه مناطق مرکزی افغانستان و در مجموع افغانستان به مرکز تجارتی و اقتصادی مبدل خواهد شد.

متعاقباً آقای لوشن رئیس شرکت سرک و پل سازی چین((CRBC از این‎که برای نخستین بار در پیشرفت و بازسازی افغانستان نقش ایفا می‎کند، ابراز خرسندی کرد و خاطرنشان نمود که این اولین گام آنان برای همکاری در افغانستان است که تداوم خواهد یافت.

آقای لوشن گفت که شرکت ((CRBC در عرصه اعمار ساختمان‎ها و سرک سازی به صدها پروژه را در کشورهای مختلف عملی کرده است و پروژه‎های مهم اقتصادی را به سطح آسیا به پایه اکمال رسانیده  و در این عرصه تجارب خوبی دارد.

موصوف از رئیس‎جمهور تشکری کرد که به پروژه‎های زیربنایی توجه زیادی دارد و ابراز امیدواری نمود که در اثر کار مشترک افغانستان و جمهوری مردم چین، همکاری‎ها در عرصه‎های مختلف گسترش مزید یابد.