ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
موارد نقض قانون اساسی، گاهی بزرگنمایی می شود PDF چاپ نامه الکترونیک
  
سه شنبه 19 جدي 1396 ساعت 15:54

قانون اساسی حافظ ثبات و وحدت ملی هر کشور است و آنچه که امروز در افغانستان از آن به عنوان دولت سازی وملت سازی یاد می شود چیزی است که قانون اساسی مسوولیت ایجاد وتنظیم آن را داشته و زمینه عملی شدن آن را فراهم کرده است.
جلالتمآب محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری که روز سه شنبه ۱۹ جدی سال روان در نشستی به مناسبت چهارده سالگی تصویب قانون اساسی، در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت سخنرانی می کرد، افزود: برخی ادعا ها از تحریف قانون اساسی کشور مطرح شده، اما این ادعا ها کاملاً عاری از حقیقت است.


آقای دانش، هرچند از تحقیقات انجام شده از سوی نهادهای تحقیقی درباره نقض قانون اساسی سپاسگزاری نمود، اما تأکید کرد که گاهی از موارد نقض قانون اساسی بزرگ نمایی صورت می گیرد.
معاون دوم ریاست جمهوری با آنکه پذیرفت گاهی در تطبیق قانون اساسی در عمل مشکلات وارد می شود و گاهی قوانین نقض می شوند، اما افزود نقض قانون به معنی این نیست که قانون اساسی بی اعتبار گردد ویا از ارزش آن کاسته شود. او افزود: اگر در مواردی  قانون اساسی نقض می شود باید آن را بپذیریم، اما در عین حال این را نیز بپذیریم که در کنار آن صدها مورد دیگراز قانون اساسی است که تطبیق شده، مانند شکل گیری نظام های حقوقی و فرهنگی، تأسیس نهاد های دولت، برگزاری انتخابات وتنظیم روابط بین المللی.


معاون دوم ریاست جمهوری با تأکید برآنکه مسوولیت دولت در برابر قانون اساسی بیشتر از هر نهاد دیگر واشخاص است ابراز امیدواری نمود تا همه با احترام به قانون اساسی زمینه تحکیم ثبات سیاسی و وحدت ملی را به میان بیاورند.
###