ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
۱۱ میلیون روستانشین از پروژه های انکشافی وزارت احیاء وانکشاف دهات درسه سال اخیر بهره مند شده اند PDF چاپ نامه الکترونیک
  
يكشنبه 16 ميزان 1396 ساعت 13:47

وزارت احیاء وانکشاف دهات در جریان فعالیت هایش در سه سال اخیر ۴۰ هزار و ۹۶۷ پروژه را با سرمایه‌ گذاری بالاتر از ۹۱۶ میلیون دالر تطبیق کرده است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت که روز یکشنبه شانزدهم میزان در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت از کار کرد سه ساله وزارت احیاء وانکشاف گزارش میداد افزود: ۱۱میلیون و ۳۲۵ هزار روستانشین در ۱۸ هزار و ۶۶۹ قریهء ۳۸۱ ولسوالی ۳۴ ولایت، از این پروژه‌ها مستفید شده‌ اند.

سخنگوی وزارت احیاء و انکشاف دهات گفت: "با تطبیق پروژه‌های کاریابی برای صلح، ۱۳ میلیون روز کاری ایجاد و برای ۶۵۰ هزار باشنده‌ی روستا ها‌ کار موقت فراهم شده است". به گفتهء او  ۷ هزار و ۹۵۵ پروژه در بخش سرک سازی تکمیل شده که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار روستانشین، پس از این مشکلی در دسترسی به مرکزهای صحی، خدمات اجتماعی و شهرها ندارند.

آقای رستمی هم‌چنان گفت که وزارت احیاء وانکشاف دهات از آغاز کار حکومت وحدت ملی تا اکنون برای ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار روستانشین، آب آشامیدنی صحی فراهم کرده است.
او همچنان گفت که ایجاد تأسیسات زیربنایی برای ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دهقان، باعث افزایش محصولات زراعتی و باغداری‌آنان شده و هم‌چنان زمین‌های زراعتی‌شان افزایش یافته است.
آقای رستمی ساختمان‌سازی برای ۴۹۹ مکتب و نیز ایجاد ۳۹ مرکز آموزشی را از دیگر دست آوردهای این وزارت در جریان سه سال اخیر دانست وافزود که ساختمان‌ ۲ شفاخانه و ۶۲ کلینیک نیز در این مدت تکمیل شده است.
###