ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
کشورهای منطقه از راهبرد جدید امریکا در افغانستان استقبال کرده اند PDF چاپ نامه الکترونیک
  
چهارشنبه 22 سنبله 1396 ساعت 10:57

رییسان جمهور ترکیه و قزاقستان دردیدار با جلالتمآب محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در حاشیه "نشست سازمان همکاری های اسلامی در قزاقستان درزمینه ساینس وتکنالوژی"، از راهبرد جدید امریکا در افغانستان استقبال کرده اند. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری که روز سه شنبه در یک نشست خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت حضور یافته بود، افزود: رییس جمهور ترکیه ضمن استقبال از راهبرد جدید امریکا درافغانستان برهمکاری این کشور در راستای بهبود روابط پاکستان با افغانستان وعده داده است.

او همچنان گفت که رییس جمهور قزاقستان هم با استقبال از راهبرد جدید امریکا در افغانستان برافزایش همکاری های دوکشور در زمینه تجارت، ترانزیت وخط آهن وعده سپرد. این کشور در بخش ترمیم تجهیزات نظامی افغانستان وهمکاری میان پوهنتون های دوکشور تعهد نمود.

آقای مرتضوی دیدار رییسان جمهور افغانستان وازبکستان در حاشیه نشست سازمان همکاری های اسلامی در قزاقستان را مهم وپربار دانست وگفت: دراین دیدار فصل جدیدی از همکاری ها میان دوکشور تعهد شده است. به گفته مرتضوی، ازبکستان در بخش توسعه تجارت وترانزیت با افغانستان اعلام همکاری کرده وبروصل کردن چین از طریق کشورهای منطقه تاایران وخلیج فارس تأکید کرده است. ازبکستان همچنان بر ایجاد تسهیلات بیشتر در مرز ترمز وایجاد تسهیلات برای محصلان افغان مقیم این کشور نیز تعهد کرده است.

نشست دوروزه سازمان همکاری های اسلامی درزمینه ساینس وتکنالوژی یکشنبه هفته روان در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد.
###