ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
استفاده از مواد ساختمانی داخلی توسط حکومت PDF چاپ نامه الکترونیک
  
شنبه 14 اسد 1396 ساعت 16:40

وزارت شهرسازی و مسکن برای نخستین بار تفاهم نامه همکاری برای استفاده از مواد ساختمانی داخلی را با اتاق صنایع و معادن کشور به امضا رسانید.
بر اساس این تفاهم نامه قرار است در تمام پروژه های ساختمانی این وزارت از مواد ساختمانی داخلی ودر مطابقت با نورم و استندرد ها استفاده گردد و  این موضوع جزء از مکلفیت ها برای قرار داد کننده گان در شرطنامه تدارکاتی می باشد.

نیلوفر لنگر، سخنگوی وزارت شهر سازی ومسکن که روز شنبه ۱۴ اسد در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت حضور یافته بود، افزود: بر اساس تفاهم نامه همکاری برای استفاده از مواد ساختمانی داخلی، وزارت شهرسازی و مسکن تا ۲۵ درصد اولویت را از لحاظ قیمت، به مواد ساختمانی داخلی می دهد.
براساس فیصله رهبری حکومت، در سال مالی آینده، فعالیت های ساختمانی تمام وزارتخانه ها از طرف وزارت شهرسازی ومسکن پیش برده می شود.

همچنان در کنار این اقدامات، وزیر شهرسازی و مسکن در ادامه سفرهایش به ولایت ها اخیرن به ولایت های ارزگان، زابل، کندز و دایکندی رفته و برنامه های جدید این وزارت را با شهروندان شریک ساخت.
در این سفر ها شماری از پروژه های جدید وزارت شهرسازی و مسکن افتتاح  و به بهره برداری سپرده شد و نیز سنگ تهداب شماری از پروژه ها نهاده شد.

به گفته بانو لنگر، در سال جاری ۴ پروژه ساختمانی از سوی این وزارت در ولایت دایکندی آغاز می شود. همچنان پلان های شهری برای ولایت ارزگان تحت کار است. تعمیر تدریسی موسسه تعلیمات مسلکی ولایت زابل اعمار می گردد و سروی آبرسانی در این ولایت نیز به پایان خواهد رسید.
در همین حال در سال روان پروژه شهرک قالین بافان که به مساحت یک هزار جریب زمین برای ۱۹۹۴ خانواده با ظرفیت ۱۱۰ فابریکه صنعتی کوچک و بزرگ اعمار می گردد و ماستر پلان کندز نیز تحت کاراست.

###