ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
تعهدات افغانستان وجامعه جهانی در نشست بورد مشترک هماهنگی ونظارت بررسی گردید PDF چاپ نامه الکترونیک
  
دوشنبه 19 سرطان 1396 ساعت 16:24

حکومت افغانستان در راستای عملی سازی ۱۵ شاخصی که در نشست بروکسل وعده کرده بود، دست آوردهایی داشته است. اکلیل حکیمی، وزیرمالیه کشور روز دوشنبه در نشست مشترک خبری درمرکز اطلاعات ورسانه های حکومت با تاداماچی یاماماتو نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان گفت: حکومت افغانستان به ویژه وزارت مالیه از چگونگی 15 تعهدی که در نشست بروکسل به جامعه جهانی داده بود، روز یکشنبه در نشست بورد مشترک هماهنگی ونظارت به سفیران کشورهای کمک کننده ونماینده گان جامعه مدنی توضیح داده وآماده گی خویش را جهت عملی نمودن این شاخص ها ابراز داشت. وی افزود که تعدادی زیادی از این تعهدات عملی شده وباقیمانده آن تاجلسه (SOM)عملی خواهد شد.

وزیر مالیه گفت: یکی از تعهدات افغانستان به جامعه جهانی در نشست بروکسل تطبیق اصلاحات و برگزاری انتخابات عادلانه وشفاف میباشد که حکومت در این راستا پیشرفت هایی داشته است، زمان برگزاری انتخابات از طرف کمیسیون مستقل انتخابات مشخص شده واکنون برای فراهم شدن بودجه آن کار جریان دارد.
وزیر مالیه گفت: افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری دست آوردهایی داشته است که  ایجاد مرکز عدلی وقضایی مبارزه با فساد اداری یکی از این دست آوردها می باشد. ضمنا اصلاحات ومبارزه با فساد اداری دراداره لوی څارنوالی، وستره محکمه جریان دارد.

در این نشست خبری، تاداماچی یاماما تو، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد هم که به نماینده گی از این سازمان وجامعه جهانی صحبت می کرد، دست آوردهای حکومت افغانستان در زمینه عملی شدن تعهداتش در نشست بروکسل را موفقانه یاد کرد و گفت نماینده گان کشورهای کمک کننده بر عملی کردن وعده های شان که در نشست بروکسل داشتند، تعهد کردند. یاماماتو نشست بورد مشترک هماهنگی ونظارت را کامیاب تلقی کرد وازتجدید تعهد درازمدت جامعه جهانی با افغانستان اطمینان داد.
###