ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
رؤسای جمهور افغانستان و فنلند در مورد گسترش همکاری ها در عرصه های مختلف صحبت کردند PDF چاپ نامه الکترونیک
  
چهارشنبه 29 سنبله 1396 ساعت 13:26

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز با ساولی نینیستو رئیس جمهور فنلند در مقر سازمان ملل متحد در نیویارک دیدار کرد.
رئیس جمهور فنلند گفت، حکومت فنلند در پانزده سال گذشته با حکومت و مردم افغانستان در بخش های مختلف کمک داشته و از تداوم همکاری های کشورش به رئیس جمهور غنی اطمینان داد.


رئیس جمهور غنی از همکاری های فنلند طی سال های گذشته با افغانستان و نیز تداوم همکاری ها در آینده تشکر کرده اضافه نمود که فنلند در زمینه های مختلف به ویژه احیای جنگلات از تجارب کافی برخوردار می باشد.
رئیس جمهور کشور گفت که از اثر جنگ های چندین دهه، جنگلات افغانستان آسیب دیده است که با استفاده از تجارب فنلند این جنگلات احیای مجدد خواهد یافت.


رئیس جمهور فنلند گفت که کشورش آماده هرنوع همکاری تخنیکی جهت احیای جنگلات افغانستان می باشد و تیم های تخنیکی فنلند و افغانستان به گونۀ مشترک در زمینۀ احیای جنگلات برای همکاری های تخنیکی فنلند پلان را ترتیب نمایند.
همچنان دوجانب دراین دیدار درخصوص تقویت همکاری های اقتصادی، تأمین صلح، توسعه تجارت و ترانزیت بحث و تبادل نظر کردند.
رئیس جمهورغنی خاطرنشان کرد که افغانستان نظر به موقعیت استراتیژیک خود در حال مبدل شدن به چهارراه آسیا و منطقه است و از همین جهت فرصت های مناسب برای توسعه همکاری های اقتصادی، ترانزیتی و تجارتی دارد.#