ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
نشست "هماهنگی سخنگویان سکتورامنیتی" در مرکز رسانه های حکومت برگزار شد PDF چاپ نامه الکترونیک
  
چهارشنبه 14 سرطان 1396 ساعت 18:29

امروز چهار شنبه14 سرطان سال روان نشست هماهنگی سخنگویان سکتور امنیتی در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت برگزار شد.

در این نشست که سخنگویان ریاست جمهوری وزارت های، دفاع ملی،داخله،شورای امنیت ،ارگان های محل،ریاست عمومی امنیت ملی و سخنگوی ماموریت حمایت قاطع حضور داشتند، روی نیازمندی ها و اهمیت هماهنگی میان سکتور امنیت بحث صورت گرفت.
در قسمت اول این برنامه فیروز بشری معاون مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت به رویت یک بسته مدون معلوماتی به توضیح مشکلات سکتور های امنیتی در بیان رویداد های جنگ پرداخت همچنان در این بسته معلوماتی راهکار هایی نیز به عنوان موضوع مورد بحث به حاضرین پیشنهاد شد تا به این وسیله روش های بهتر ارایه اخبار جنگ و رویداد های امنیتی به گونه پذیرفتنی برای رسانه ها و مردم به دست آید.
حاضرین در بحث نیز به مشکلات موجود اشاره کردند و تعهد کردند که در روشنی یافته های بحث امروز در مورد اطلاع رسانی بهتر از گذشته عمل کنند.

همچنان صدیق صدیقی رییس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت از سکتور های امنیتی تقاضا نمود تا در مورد اطلاع رسانی دقیق و به موقع به رسانه ها همکاری نمایند و از فعالیت و دستاورد های نیرو های قهرمان دفاعی کشور یاد آوری کنند .وی افزود "رسانه ها نیاز دارد تا از وضعیت امنیتی کشور به گونه شفاف در تمام نقاط جنگ در کشور آگاه باشند تا بتوانند بر مصداق این معلومات اخبار دقیق را به مردم برسانند."