ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
جلسه هماهنگی سخنگویان سکتور های امنیتی ،سیاسی و صحت در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت برگزار گردید PDF چاپ نامه الکترونیک
  
چهارشنبه 24 جوزا 1396 ساعت 14:28

امروز 24جوزار سال روان ،جلسه هماهنگی سخنگویان سکتور های امنیتی ،سیاسی و صحت در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت برگزار گردید. در این جلسه که سخنگویان ارگ،ریاست اجرایه ، وزارت دفاع ،وزارت امور داخله ،ارگانهای محل و صحت عامه اشتراک ورزیده بودند و روی مسایل تحکیم هماهنگی میان سخنگویان و اقدامات بیشتر جهت ارایه دقیق و به موقع معلومات به رسانه صحبت و تبادل نظر صورت گرفت. مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت منحیث نهاد هماهنگ کننده ارتباطات سخنگویان و رسانه ها در تلاش است ،تا هماهنگی میان سخنگویان ارشد حکومت و رسانه ها بهبود یافته و اطلاع رسانی به گونه بهتر صورت گیرد