ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
برگزاری سومین نشست هماهنگی امنیتی میان سخنگویان حکومت PDF چاپ نامه الکترونیک
  
سه شنبه 29 حمل 1396 ساعت 10:17

سخنگویان حکومت روز دوشنبه ۲۸ حمل در سومین نشست هماهنگی امنیتی در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت، بر هماهنگی بیشتر در راستای اطلاع رسانی به موقع به رسانه ها تأکید کردند.


صدیق صدیقی، رییس وفیروز بشری، معاون مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت با توضیح فعالیت ها ودست آوردهای اخیر این مرکز به سخنگویان حکومت تأکید داشتند که تلاش ها برای زمینه سازی اطلاع رسانی بهتر وبه موقع به رسانه ها ومردم بیشتر وبهتر خواهد شد.
در همین حال، سخنگویان حکومت ادامه نشست هماهنگی امنیتی را برای فراهم سازی زمینه اطلاع رسانی وهماهنگ سازی اطلاعات امنیتی مفید تلقی کردند.


شاه زمان میوندی، مشاور ارشد رییس جمهور درامور ارتباطات عامه واستراتیژیک نیز، با صحبت های رهنمودی برای سخنگویان حکومت، برهماهنگی اطلاعات امنیتی وهمکاری میان سخنگویان تأکید کردند.
در سومین نشست هماهنگی امنیتی، افزون برآقای میوندی، سخنگویان ریاست جمهوری، ریاست اجراییه، شورای امنیت ملی، وزارت دفاع ملی وریاست عمومی امنیت ملی حضورداشتند.