ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
دومین نشست هماهنگی سخنگویان سکتور امنیتی در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت بعد از ظهر روز امروز برگزار گردید PDF چاپ نامه الکترونیک
  
دوشنبه 21 حمل 1396 ساعت 17:10

این نشست که تحت ریاست صدیق صدیقی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت و با اشتراک معاون سخنگوی مقام عالی ریاست جمهوری، رئیس روابط استراتیژیک و سخنگوی مشاور شورای امنیت،سخنگوی ریاست اجرائیه، سخنگوی وزارت دفاع ملی، ، سخنگوی اداره مستقل ارگان های محلی، سخنگوی نیروهای حمایت قاطع و سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی برگزار گردیده بود پیرامون موضوعات مختلف بشمول اطلاع رسانی سریع و به موقع، تقویت همآهنگی میان سخنگویان حکومت و همکاری بیشتر با رسانه ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
قابل تذکر است، که مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت نشست های مشابه را جهت تقویت همآهنگی با سخنگویان سایر سکتورها به شکل منظم برگزار خواهد نمود.