ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
تخطی های نظامیان پاکستانی در امتداد خط فرضی دیورند وموقف حکومت افغانستان PDF چاپ نامه الکترونیک
  
چهارشنبه 16 حمل 1396 ساعت 16:39

شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در نشست خبری که در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت بروز چهارشنبه برگزار گردیده بود پیرامون تخطی های نظامیان پاکستانی در امتداد  خط فرضی دیورند موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان را بارسانه ها شریک ساخت.


آقای شکیب مستغنی گفت " در سالهای اخیر، نظامیان پاکستانی تخطی های بیشماری را در امتداد خط فرضی دیورند، به ویژه در مربوطات ولایات ننگرهار،کنر،خوست،پکتیا،پکتیکا،کندهار وزابل مرتکب شده اند که خسارات هنگفت جانی ومالی را در پی داشته ومایه نگرانی شدید واعتراض جدی دولت ومردم جمهوری اسلامی افغانستان بوده است."


به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه کشور تخطی ها به شیوه های گوناگون از پرتاب راکت گرفته تا اجرای مانور های زمینی وهوائی ، مسدود ساختن گذرگاه ها ، اعمار تاسیسات وتخطی از حریم این خط فرضی صورت گرفته است.
ایشان افزود " در پاسخ تمام این تخطی ها جمهوری اسلامی افغانستان از مجاری مختلف دیپلوماتیک اعتراض خود را مطرح کرده ولی جانب پاکستان همواره بهانه های را آورده است که درهیچ منطقی پذیرفتنی نبوده وبه هیچ عنوان تخطی های یاد شده را توجیه کرده نمی تواند"
موصوف تاکید کرد خط فرضی دیورند یک مسئله تاریخی ویک داعیه ملی بوده وهیچ حکومت افغانستان صلاحیت فیصله در باره آنرا ندارد، این فیصله صرف حق مردمان ساکن در دو سوی این خط فرضی می باشد.


آقای مستغنی در پاسخ به سوالی تصریح کرد که در صورت ادامه این تخطی ها واقدامات یک جانبه پاکستان در امتداد خط دیورند دولت جمهوری اسلامی افغانستان به ملت مراجعه کرده اطمینان میدهد که هرآنچه خواست ملت درخصوص دفاع از حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور باشد دولت ونیروی دفاعی وامنیتی شان آنرا برآورده خواهند ساخت.


برای مطرح ساختن مسئله خط فرضی دیورند جانب پاکستان به تغیرات اذهان جامعه جهانی تلاش می ورزد، دولت جمهوری اسلامی افغانستان به ملت اعلام میدارد که این تلاشها نشان قوت نه، بلکه نشانه ضعف آن ها می باشد.