ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
نخستین نشست هماهنگی سخنگویان سکتور امنیتی در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت بعد از ظهر روز گذشته برگزار گردید. PDF چاپ نامه الکترونیک
  
سه شنبه 15 حمل 1396 ساعت 14:57

در این نشست که به رهبری رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت و با اشتراک معاون سخنگوی مقام عالی ریاست جمهوری، رئیس روابط استراتیژیک و سخنگوی مشاور شورای امنیت، سخنگوی وزارت دفاع ملی، سخنگوی وزارت امور داخله، سخنگوی اداره مستقل ارگان های محلی، سخنگوی نیروهای حمایت قاطع و معاون سخنگوی ریاست امنیت ملی دایر گردیده بود پیرامون موضوعات مختلف بشمول اطلاع رسانی سریع و به موقع، تقویت همآهنگی میان سخنگویان حکومت و همکاری بیشتر با رسانه ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

قابل تذکر است، که مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت نشست های مشابه را جهت تقویت همآهنگی با سخنگویان سایر سکتورها به شکل  منظم برگزار خواهد نمود.