ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
برگزاری سمینار مساعی مشترک افغانستان و چین در چهارچوب ابتکار (یک کمربند و یک راه) PDF چاپ نامه الکترونیک
  
پنجشنبه 10 حمل 1396 ساعت 09:19

کابل– از جانب مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه سمینار یک روزه با همکاری سفارت چین در کابل تحت عنوان مساعی مشترک افغانستان و چین در چهارچوب ابتکار (یک کمربند و یک راه) Belt and one Road Initiative One تحت ریاست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه با حضور دوکتور محمد همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهوری و با اشتراک سفیران و دیپلوماتان کشورهای جمهوری خلق چین و آسیای میانه، هیئت چینایی، متخصصین و محققین امور اقتصادی و تجارتی و مقامات این وزارت، برگزار گردید.


حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه در این سمینار سخنرانی نموده، در بخشی از صحبت های خویش گفت: "همکاری سیاسی و اقتصادی کشور دوست چین با افغانستان و کشورهای منطقه و نقش بارز آن کشور در معادلات سیاسی و اقتصادی جهانی نهایت مهم می باشد. یک کمربند و یک راه؛ مسیر تجارت و تبادل فرهنگ ها و وصل کننده تمدن های آسیا، اروپا و افریقا بوده، نقطه ایجاد و آغاز ارتباط میان شرق و غرب و مردم با مردم می باشد که یک فرصت نهایت بزرگ و خوبی را برای تبادل علم و دانش، افکار، ایجاد کار و اقتصاد و تجارت در منطقه و قسمت های مختلف جهان باز کرده و در قرن 21 اهمیت و ارزش فراوان اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و سیاسی این پروژه برای انکشاف، رفاه، امنیت و پیشرفت بشری برای کشورهای این منطقه از هر زمان دیگر، بیشتر و مهمتر گردیده است. "


در جریان سمینار، اشتراک کنندگان روی اهمیت جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی افغانستان و منطقه، نیاز مبرم کشورهای این منطقه به انرژی در دهه های پیشرو، وصل چین و افغانستان با ممالک آسیای میانه، ایران و ترکیه و اروپا توسط اعمار شاهراه های بزرگ و راه های آهن، اهمیت راه ابریشم، استفاده از بنادر تجارتی و تقویت ترانسپورت و انتقال اموال و مواد خام و تجارتی، همآهنگی و همکاری بیشتر اقتصادی و تجارتی میان کشورهای منطقه، سخنرانی و بحث های همه جانبه کاری و تخنیکی نمودند.


بعداً، دوکتور محمد همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور بیانیه خویش را ایراد نموده، روی اهمیت و ارزش اتصال آسیای جنوبی با آسیای مرکزی، اهمیت اقتصادی طرح یک کمربند و یک راه و راه ابریشم و لاجورد در تقویت اقتصاد و تأمین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه، همکاری های منطقه یی اقتصادی و تجارتی میان کشورهای آسیای جنوبی، شرقی و مرکزی، انتقال مواد خام، استخراج معادن و منابع دست نخورده در کشورهای منطقه و اتصال کشورها توسط اعمار جاده ها، شاهراه های بزرگ و راه های ریل، چگونگی و فواید تطبیق پروژه های تاپی و کاسا یک هزار معلومات همه جانبه ارائه نمود.
گفتنیست که در جریان این سمینار متخصصین و کارشناسان امور در پینل های جداگانه غرض تطبیق طرح ها و پروژه های فوق الذکر، بحث های مختلف کاری و تخنیکی نمودند.