ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
صدیق صدیقی به عنوان رئیس مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت تقرر حاصل نمود PDF چاپ نامه الکترونیک
  
شنبه 28 حوت 1395 ساعت 17:03

صدیق صدیقی که از شش سال بدینسو به عنوان سخنگوی وزارت امور داخله فعالیت می کرد ؛ به عنوان رئیس مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت تعین وطی محفل به کارمندان این ریاست معرفی گردید.
براساس پیشنهاد ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ومنظوری محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور صدیق صدیقی به حیث رئیس مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت تقرر حاصل نموده است.
محترم صدیقی از مدت هشت سال بدینسو به حیث معاون مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت ورئیس مطبوعات وسخنگوی وزارت امور داخله ایفای وظیفه می نمود وتجارب طولانی در عرصه ارتباطات وکار های رسانه ی در کشور دارد .
در همین حال فیروز بشری نیز به عنوان معاون مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت از جانب مسئولین به کارمندان این ریاست معرفی گردید.
پیش از این صفت الله صافی، رئیس مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت بود که اکنون، به عنوان مستشار سفارت افغانستان در کشور عربی قطر مقرر شده است.