ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
رئیس‌جمهورغنی، گزارش اجراآت ادارۀ امور ریاست جمهوری را استماع نمود PDF چاپ نامه الکترونیک
  
چهارشنبه 25 حوت 1395 ساعت 09:57

هیئت رهبری ادارۀ امور ریاست جمهوری، گزارش اهداف، فعالیت‌ها و اصلاحات در این اداره را بعد از ظهر امروز به محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، ارائه کرد.

در نشستی که به‌همین منظور در ارگ انجام شد، هیئت رهبری ادارۀ امور در خصوص روند اصلاحات و موثر سازی کار به شمول الکترونیک سازی حکومتداری و همچنان استفاده از این سیستم جهت تبادلۀ اسناد و تأمین روابط میان ادارات مرکز و ولایات به رئیس‌جمهور معلومات داد.

براساس گزارش ارائه شده، استفاده از سیستم حکومت‌داری الکترونیکی در ساده‌سازی مراحل اداری، اجراآت، تعقیب هدایات به‌صورت منظم و شفاف آن به‌اسرع وقت کمک خواهد کرد و تسهیلات لازم برای بسیج بیشتر میان ادارات را ایجاد خواهد نمود.

هیئت رهبری ادارۀ امور ریاست‌جمهوری در ارائه این گزارش افزود که روند متذکره، رشد و ارائه خدمات به‌موقع را تسریع می‌بخشد و طی مراحل اسناد و هم‌چنان پاسخ‌گویی را برای همه ادارات آسان می‌سازد.

رئیس‌جمهور پس از استماع گزارش مذکور از هیئت رهبری ادارۀ امور ریاست‌جمهوری به‌خاطر اقدامات در راستای نهادینه‌ساختن سیستم حکومتداری الکترونیکی و آوردن اصلاحات اظهار امتنان و قدردانی کرده، بر ساده‌سازی پروسه‌های اداری و تأمین بیشتر ارتباطات میان همه ادارات تأکید کرد.

رئیس‌جمهور کشور خاطرنشان ساخت که باید پروسه‌های تصمیم‌گیری در ادارات به‌گونۀ دقیق آن مطالعه و ارتباطات میان ادارات نهادینه شوند، این موضوع می‌تواند شفافیت بیشتر را درخصوص اجراآت کاری ادارات به‌وجود بیآورد. وی گفت، باید به ادارات دولتی فرصت داده‌شود تا دیدگاه‌های اداری شانرا را با ریاست‌جمهوری شریک سازند.