فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
داعش ویدیوی 'فرد مهاجم افغان' به قطار آلمان را منتشر کرد بی بی سی
از اتاق جوان افغان که در آلمان چهار نفر را با چاقو و تبر زخمی کرده بود پرچم داعش پیدا شد روزنامه اطلاعات روز
اولويت های باراک اوباما در دور دوم رياست جمهوری روزنامه افغانستان
اوباما برای بار دوم به حیث رییس جمهور امریکا سوگند یاد کرد روزنامه افغانستان