ویدیو

سخنرانی رئیس‎جمهور محمد اشرف غنی در هفتاد و دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد

 

فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
عناوین و فشرده موضوعات مهم نشر شده امروز یکشنبه ۲۷ حمل ۱۳۹۶ نشرات چاپی کابل
عناوین و فشرده موضوعات مهم نشر شده امروز شنبه ۲۶ حمل ۱۳۹۶ نشرات چاپی کابل
عناین و فشرده موضوعات مهم نشر شده امروز چهار شنبه ۲۳ حمل ۱۳۹۶ نشرات چاپی کابل
عناوین و فشرده موضوعات مهم نشر شده امروز سه شنبه ۲۲ حمل ۱۳۹۶ نشرات چاپی کابل
عناوین وفشرده موضوعات مهم نشر شده امروز یکشنبه ۲۰ حمل ۱۳۹۶ نشرات چاپی کابل
عناوین و فشرده موضوعات مهم نشر شده امروز چهارشنبه ۱۶ حمل ۱۳۹۶ نشرات چاپی کابل
عناوین و فشرده موضوعات مهم نشر شده امروز سه شنبه ۱۵ حمل ۱۳۹۶ نشرات چاپی کابل انیس:
عناوین و فشرده موضوعات مهم نشر شده امروز دوشنبه ۱۴ حمل ۱۳۹۶ نشرات چاپی کابل
عناوین و فشرده موضوعات مهم نشر شده امروز یکشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۶ نشرات چاپی کابل
عناوین و فشرده موضوعات مهم نشر شده امروز شنبه ۱۲ حمل ۱۳۹۶ نشرات چاپی کابل
عناوین و فشرده موضوعات مهم نشرشده امروز چهار شنبه ۹ حمل ۱۳۹۶ نشرات چاپی کابل
عناوین و فشرده موضوعات مهم نشر شده امروز سه شنبه ۸ حمل ۱۳۹۶ نشرات چاپی کابل
عناوین و فشرده موضوعات مهم نشر شده امروز دوشنبه ۷ حمل ۱۳۹۶ نشرات چاپی کابل
عناوین و فشرده موضوعات مهم نشر شده امروز شنبه ۶ حمل ۱۳۹۶ نشرات چاپی کابل
عناوین و فشرده موضوعات مهم نشر شده امروز شنبه ۵ حمل ۱۳۹۶ نشرات چاپی کابل
عناوین و فشرده موضوعات مهم نشر شده امروز دوشبنه ۳۰ حوت ۱۳۹۵ نشرات چاپی کابل
عناوین و فشرده موضوعات مهم نشر شده امروز یکشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۵ نشرات چاپی کابل
عناوین و فشرده موضوعات مهم نشر شده امروز شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۵ نشرات چاپی کابل
عناوین و فشرده موضوعات مهم نشر شده امروز چهار شنبه ۲۵ حوت ۱۳۹۵ نشرات چاپی کابل
عناوین و فشرده موضوعات مهم نشر شده امروز سه شنبه ۲۴ حوت ۱۳۹۵ نشرات چاپی کابل
عناوین و فشرده موضوعات مهم نشر شده امروز دوشنبه ۲۳ حوت ۱۳۹۵ نشرات چاپی کابل
عناوین و فشرده موضوعات مهم نشر شده امروز یکشنبه ۲۲ حوت ۱۳۹۵ نشرات چاپی کابل
عناوین و فشرده موضوعات مهم نشر شده امروز شنبه ۲۱ حوت ۱۳۹۵ نشرات چاپی کابل
عناوین و فشرده موضوعات مهم نشر شده امروز چهار شنبه ۱۸ حوت ۱۳۹۵ نشرات چاپی کابل
عناوین وفشرده موضوعات مهم نشر شده امروز سه شنبه ۱۷ حوت ۱۳۹۵ نشرات چاپی کابل
عناوین و فشرده موضوعات مهم نشر شده امروز دوشنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۵ نشرات چاپی کابل
عناوین و فشرده موضوعات مهم نشر شده امروز یکشنبه ۱۵ حوت ۱۳۹۵ نشرات چاپی کابل
عناوین و فشرده موضوعات مهم نشر شده امروز شنبه ۱۴ حوت ۱۳۹۵ نشرات چاپی کابل
عناوین و فشرده موضوعات مهم نشر شده امروز چهار شنبه ۱۱ حوت ۱۳۹۵ نشرات چاپی کابل
عناوین و فشرده موضوعات مهم نشر شده امروز سه شنبه ۱۰ حوت ۱۳۹۵ نشرات چاپی کابل
 
«ابتداقبلی1234567بعدیانتها»
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL