ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

وزیر دولت در امور پارلمانی معرفی گردید PDF چاپ نامه الکترونیک
گروه خبر   
يكشنبه 28 سنبله 1389 ساعت 16:00

 به هدف تقویت روابط میان حکومت و شورای ملی، داکتر همایون عزیزی به حیث وزیر جدید دولت در امور پارلمانی معرفی گردید.

طی کنفرانسی که با اشتراک مقامات بلند رتبه دولت در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت بر گزار گردیده بود داکتر همایون عزیزی به حیث وزیر جدید وزارت دولت در امور پارلمانی کشور معرفی گردید
دراین کنفرانس حضرت صبغت الله مجددی رییس مشرانو جرگه، هدایت امین ارسلا وزیر ارشد دولت، داکتر غلام فاروق وردک وزیر معارف و دیگر مقامات بلندپایه دولتی شرکت ورزیده بودند. اشتراک کننده گان در مورد وظایف وزیر دولت در امور پارلمانی سخنرانی نموده و بر اهمیت این وزارت تاکید کردند.


رییس مشرانو جرگه با اشاره به اهمیت این وزارت، آن را به مثابه پل ارتباطی میان دولت و پارلمان خوانده  افزود: "آرزو داریم که این وزارت، پارلمان و دولت را متوجه خطا ها و اشتباهات شان کرده و در قسمت از بین بردن اشتباهات کوشا باشد."
داکتر همایون عزیزی وزیر جدید دولت در امور پارلمانی وعده سپرد که وظایف خویش را به دقت انجام داده و بر اساس تفکیک قوا زمینه ها را برای نظام سازی و تصویب قوانین پایدار مهیا خواهد ساخت.