image image image image image
سفر رییس جمهور به هدف اشتراک در نشست سران کشورهای اسلامی عرب
جلالتماب محمد اشرف غنی، رییس جمهوری اسلامی افغانستان، پس از چاشت روز شنبه در رأس یک هیئت به عربستان سعودی سفرکرد. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه در یک نشست خبری درمرکز اطلاعات ورسانه های حکومت، هدف سفر رییس جمهور به عربستان را اشتراک در کنفرانس سران کشورهای اسلامی - عربی عنوان کرد. آقای مرتضوی افزود: "باتوجه به آنکه بستر اصلی جنگ کشورهای اسلامی است واین کشورها محل سرباز گیری وظهور تروریستان نیزدانسته می شوند، نیاز احساس می شود تا این وضعیت مورد بازنگری جدی قرار گیرد." او نشست سران کشورهای اسلامی -عربی را فرصت خوبی برای بیان این چالش به هدف فراهم آوری عزم جدی در مقابله با پدیده تروریزم دانست. قرار است در نشست سران کشور های اسلامی، دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده امریکا نیز اشتراک کند.
به گفته آقای مرتضوی، رییس جمهور در سخنرانی اش در این نشست از کشورهای اسلامی خواهد خواست تا برضد اقلیت کوچکی که با استفاده از نام اسلام، در صدد بد نامی آن است، مقابله کنند. او تأکید کرد: " رییس جمهوری اسلامی افغانستان در گذشته نیز گروه داعش را خطری جدی برای منطقه وجهان دانسته بود، خطری که اکنون کشورهای اسلامی عرب به خوبی به آن پی برده ودرتلاش نابودی آن برآمده اند."
سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری همچنان گفت که افغانستان به زودی میزبان نشست پروسه کابل خواهد بود. این نشست که درآن مقام ها ازکشورهای منطقه و فرامنطقه دعوت می شوند، قرار است در ماه جوزا درکابل برگزار شود. آقای مرتضوی گفت:"هدف از برگزاری نشست پروسه کابل ایجاد اجماع منطقه ای برای مبارزه با تروریزم است ودر آن تأکید خواهد شد که همه کشورها درراستای مبارزه با تروریزم مسوولیت پذیرباشند."
رییس جمهوری اسلامی افغانستان درسفرش به عربستان سعودی، افزون براشتراک در نشست سران کشورهای اسلامی -عربُی قرار است با پادشاه و ولیعهد آن کشور نیز ملاقات داشته باشد.
###

صرفه جویی 1.8 میلیارد دالری وزارت احیاء وانکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۶
وزارت احیاء وانکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۵  پنجاه ودو پروژه انکشافی را که قیمت اولی آن 8.2 میلیارد افغانی بود، قرار داد کرده است. انجنیر نصیر احمد درانی، وزیراحیاء وانکشاف دهات که روز چهارشنبه دریک  نشست خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت سخن می گفت، افزود: "پس از بررسی دقیق ارزش واقعی 52 قرارداد از 8.2 میلیارد افغانی به 6.5 میلیارد افغانی کاهش یافته و1.7 میلیارد افغانی صرفه جویی شده است."

تعدیل قرار دادها از رویداد های نادر در وزارت احیاء وانکشاف دهات بوده وبه دو مورد انجامیده است. آقای درانی گفت که در نتیجه تعدیل دو قرار داد بیش از یک میلیون دالر از شرکت تطبیق کننده به حکومت بازگردانده شده است. درهمین حال بیش از شصت میلیون افغانی از بابت جریمه ها صرفه جویی شده است. چنانکه وزیر احیاء وانکشاف دهات گفت: "شماری از موسسات همکار برنامه همبستگی ملی که اکنون جایش را به برنامه میثاق شهروندی داده است، به دلیل کم کاری ها بیشتر از 64 میلیون افغانی جریمه شده اند."

آقای درانی همچنان گفت که درجریان سال مالی 1395 چهارقضیهء تخطی از قانون که در آن نزدیک به بیست تن از کارکنان این وزارت متهم شناخته شده اند، به مراجع عدلی وقضایی فرستاده شده است. او به مشکلاتی از جمله تهدید های امنیتی در برابر برخی پروژه های وزارت احیاء وانکشاف دهات اشاره کرد اما وعده داد که وزارت اش در همکاری با مسوولان امنیتی ولایات وبا استفاده از افراد بانفوذ، بر رفع مشکلات کوشیده است
جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست رئیس جمهور غنی، دایر شد
جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام امروز در ارگ دایر گردید.

در این جلسه وزرای سکتور دفاعی و امنیتی در مورد وضعیت عمومی امنیتی کشور بخصوص ولایات  کندز، بدخشان، هلمند، ارزگان، ننگرهار، کنر، بغلان و کابل گزارش ارائه نمودند.

جلسه، تهدیدات امنیتی را مورد بررسی قرار داد و تلاش ها، رشادت ها و مبارزه هدفمند نیروهای ملی دفاعی و امنیتی  را ستودنی دانست و هدایات لازم را جهت دفع تهدیدات امنیتی به قوای دفاعی و امنیتی کشور صادر نمود.

درین جلسه از سطح اکمالات اساسی قوای دفاعی و امنیتی کشور گزارش مفصل ارائه گردید و هدایات لازم در زمینه سطح اکمالات پرسونل، تعلیم و تربیه، تجهیزات و سطح احضارات صادر گردید.

در اخیر، جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تامین امنیت و نابودی تروریستان را در تمامی ولایات افغانستان بخصوص در ولایات شمال شرقی یک امر حتمی دانسته و هدایات لازم را در مورد تصفیه عمومی آن ولایات صادر نمود.
رئیس جمهور: موثریت فعالیت های ملل متحد در افغانستان افزایش یابد
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ظهر امروز با یان کوبیش نماینده خاص ملل متحد، دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، نماینده خاص سازمان ملل متحد، اقدامات و تلاش های حکومت را در عرصه های مختلف بخصوص آوردن اصلاحات، ایجاد اداره ویژه بخاطر مبارزه با فساد و همچنان ارادۀ سیاسی و اقدامات عملی آنرا مورد ستایش قرار داد.

وی افزود که من برای شنیدن پیشنهادات شما در رابطه به کار و فعالیت های یوناما و ادارات سازمان ملل متحد، آمده ام.

رئیس جمهور غنی، همکاری ملل متحد در زمینه های حکومتداری خوب و از بین بردن فقر و فساد را در افغانستان ستایش کرد و خاطرنشان نمود که  با درنظرداشت مشکلات موجود در عرصه های متذکره، به فعالیت و همکاری های بیشتر نیاز است.

رئیس جمهور کشور گفت که ما بارها تکرار کرده ایم که افغانستان با جنگ اعلام ناشده مواجه است و سازمان ملل متحد در توقف دادن این جنگ نقش خود را از مجاری دیپلوماتیک  ایفا نماید.

محمد اشرف غنی افزود که با وجود جنگ و مشکلات، حکومت در عرصه های مختلف دستآوردهای زیادی داشته است. ما همه روزه برعلاوۀ مدیریت جنگ تحمیلی و تامین امنیت و ثبات، تلاش های عملی بخاطر فراهم نمودن زندگی آرام و مرفه برای مردم، انجام می دهیم.

رئیس جمهور کشور گفت که سازمان ملل به سلسلۀ اولویت های خویش برای بدست آوردن نتایج مطلوب از ماموریت اش در افغانستان، پالیسی هایش را با درنظرداشت مشکلات ونیازمندی های افغانستان ترتیب و با حکومت افغانستان شریک سازد.

رئیس جمهور غنی تصریح کرد که افغانستان هنوز هم به همکاری سازمان ملل متحد ضرورت دارد، اما بخاطر موثریت امور باید ماموریت و کمک هایش در شرایط حاضر به گونه اساسی تغییر کند.

یان کوبیش گفت که برای بهبود امور ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان، نظریات و پیشنهادات رئیس جمهور را با سرمنشی سازمان ملل متحد در میان می گذارد.#
کمیسیون تدارکات ملی، هفت قرارداد را به ارزش دو میلیارد و ۳۴۷ میلیون افغانی منظور کرد
جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی، تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در ارگ، روی ۱۴ موضوع تدارکاتی و پروژه های مختلف بحث نمود که در نتیجه، کمیسیون تدارکات ملی، هفت قرارداد را به ارزش دو میلیارد و ۳۴۷ میلیون افغانی منظور کرد.

پروژۀ انتقال و برگشتاندن ۳۰ هزار و ۲۵۰ تن حجاج افغانستان به عربستان سعودی در سال ۱۳۹۶؛
پروژۀ خدمات مشورتی، جهت ارائه آموزش های تخنیکی و مسلکی در ولایات کابل، لغمان و هلمند؛
قراداد پروژۀ ارائه خدمات انترنتی بیندویت (Bandwidth)مربوط به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی؛
قرارداد پروژۀ اتصال ۱۵ پوهنتون کشور به شبکۀ فایبر نوری؛
قرارداد پروژهTIEN4 برای اتصال شبکه تحصیلی و تحقیقی آسیای جنوبی
تمدید زمانی قرارداد بازسازی ۱۱ کیلومتر بخش اول سرک دهن پل پیار دوآبی تا مندول ولایت نورستان
قرارداد تدارک تیل برای طیارات که پرواز های داخلی را انجام می دهند

کمیسیون تدارکات ملی، پروژۀ سه بند وزارت انرژی و آب را به منظور تحلیل اقتصادی و همچنان پروژۀ احداث و دیزاین سرک ولایت شبرغان را بخاطر حل مشکلات تخنیکی، اعاده کرد.

کمیسیون تدارکات ملی، قرارداد پروژۀ ارائه خدمات انترنتی “بیندویت” مربوط به وزارت مخابرات و تکنالوژی را الی اجرای قرارداد جدید، به گونۀ مشروط منظور کرد.

در این جلسه، برعلاوۀ مسوولین ادارۀ تدارکات ملی، برخی از مسوولین کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد اداری، تعدادی از اعضای کمیسیون مالی و بودجه شورای ملی، سیگار و سیستیکای حمایت قاطع نیز حضور داشتند.#

انتشارات

  • خبرنامه
  • ویژه نامه
  • اشتراک کنید
faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon