ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
وفاق سنی و شیعه در افغانستان پایدار است PDF چاپ نامه الکترونیک
  
سه شنبه 30 جوزا 1396 ساعت 13:33

اسلام مسلمانان را امت واحده می خواند ، کسانی که میان امت اسلام تفرقه و اختلافات ایجاد می کند از دایره اسلام بیرون است.

چنانچه که بر همه گان هویدا است در این اواخر دشمنان صلح و ثبات مردم افغانستان که از تمام راه ها به بن بست خورده اند و دیگر راهی برای رسید ن به اهداف شیطانی خود ندارند ،حالا می خواهند در میان مذاهب باهم برادر و برابر افغانستان نفاق و تفرقه مذهبی ایجاد کنند. ملت بیدار و هوشیار ما به این دسیسه و نیرنگ دشمن شکست خورده از قبل آگاه اند و نمی گذارند که این وحدت میان سنی و شیعه خدشته دار شود.

تاریخ گواه است که مردم افغانستان در کنار حفظ و یک پارچه گی وحدت ملی خود به وفاق مذهبی و دینی خود هم باورمند بودند، هر گاه گروهی خواسته در میان پیروان سنی وشیعه درز ایجا کند، با واکنش های تند وسخت پیروان این دو مذهب مواجه شدند که جز یآس و نا امیدی چیز دیگری را حاصل نکردند.

هر زمانی که دشمنان زبون و شیطان صفت مردم افغانستنان خواستند اختلافات مذهبی و قومی را دامن بزنند بر عکس وحدت و اتحاد مردم بیشترمستحکم تر از قبل شده است.
یک چیز را نباید فراموش کرد که وحدت و اتفاق اهل تسنن و تشیع درافغانستان یک الگو است برای تمامی کشور اسلامی .

دین مقدس اسلام به توحید و وحدت اسلامی اهمیت بیش از حد قایل است و هیچ عاملی را ، شکننده تر از ایجاد شکاف در پیکر امت اسلامی نمی داند.

پس کور اندیشان مذهبی باید بدانند که ، نقاق و تفرقه میان سنی و شیعه در افغانستان جایگاهی ندارد هر کس که به این چنین اعمال غیر اسلامی و انسانی دست بزند از نظر شرعی محکوم است.