ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
جلسه کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی، دایر شد PDF چاپ نامه الکترونیک
  
پنجشنبه 16 جدي 1395 ساعت 09:56

جلسه کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‎جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید.

ابتدا، معاون دوم ریاست جمهوری طرح فرمان رئیس‎جمهوری اسلامی افغانستان را در مورد تجلیل از هفته تصویب قانون اساسی افغانستان به جلسه مطرح و اضافه نمود که به منظور رعایت، تطبیق، حمایت و آگاهی همه اتباع کشور از احکام قانون اساسی به مثابه وثیقه ملی افغانستان، تاریخ ۱۴ الی ۲۰ ماه جدی را منحیث هفته گرامی داشت از قانون اساسی افغانستان در تقویم رسمی کشور درج و ادارات دولتی و غیر دولتی در مرکز و ولایات اهمیت و جایگاه قانون اساسی را طی محافل و مراسم با شکوه در جریان این هفته توضیح و از آن تجلیل به‏عمل آورند، که مورد تائید کابینه قرار گرفت.

متعاقباً، وزیر عدلیه طرح تعدیل برخی از مواد قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم را به جلسه مطرح و خاطر نشان نمود؛ از آن جای‎که ریاست د افغانستان بانک یکی از ادارات کلیدی ذیربط در موضوعات پول شویی می‎باشد، ایجاب می‎نماید که ریاست کمیسیون هماهنگی مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم را به عهده داشته باشد. بناً در طرح تعدیل قانون مذکور ریاست کمیسیون متذکره از وزارت مالیه به ریاست عمومی د افغانستان بانک انتقال یافته، هم‎چنان وزارت‎های تجارت و صنایع و اقتصاد؛ و اطاق‌های تجارت و صنایع که در موضوعات پول شویی ذیدخل نمی‎باشند از عضویت کمیسیون هماهنگی مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم حذف گردیده اند.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح تعدیل برخی از مواد قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم را با ورود یک سلسله اصلاحات مورد تائید قرار داد.


به‎همین ترتیب طرح مقرره تنظیم امور حجاج، معتمرین و زائرین توسط وزیر عدلیه به جلسه مطرح و خاطر نشان گردید، از آن‎جای‏که مقرره حج عمره و زیارت کربلا جواب‎گوی نیاز مندی‎ها و مقتضیات کنونی نمی‎باشد، این مقرره در (۴) فصل و (۲۷) ماده جهت جاگزینی مقرره قبلی تدوین گردیده که در جلسه کمیته قوانین نیز مورد تائید قرار گرفته است.

به‏ همین ترتیب ایشان به تاسی از هدایت مصوبه شماره ۴۲ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ کابینه، طرح مقرره موسسات تحصیلات عالی خصوصی را بعد از یک سلسله تغییرات به داخل ۴ فصل و ۳۸ ماده به جلسه مطرح نموده، سپس طرح مقرره نظارت از شوراهای ولایتی را که در ۳ فصل و ۱۱ ماده ترتیب و مورد تائید کمیته قوانین نیز قرار گرفته است به جلسه مطرح نمود.


کابینه بعد از بحث همه جانبه؛ وزرای عدلیه، ارشاد حج و اوقاف، تحصیلات عالی، صحت عامه، اقتصاد، مالیه، زراعت و آبیاری و انرژی و آب را تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری موظف نمود تا طرح مقرره تنظیم امور حجاج، معتمرین و زایرین، طرح مقرره موسسات تحصیلات عالی خصوصی و طرح مقرره طرز نظارت شوراهای ولایتی را طبق تذکر جلسه مجدداً بازنگری نموده، نهائی سازند.


متعاقبا، وزیر عدلیه به تاسی از هدایت مصوبه شماره (۴۰) مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۴ کابینه، طرح ایزاد و تعدیل در برخی از مواد مقرره جوازسیر وسایط نقلیه زمینی را که بداخل ۳ ماده ترتیب و مورد تائید کمیته قوانین قرار گرفته است، به جلسه مطرح کرد و مورد تصویب کابینه قرار گرفت.


در بخش دیگر اجندا، سرپرست وزارت معادن و پترولیم به تاسی از مصوبه شماره ۳۲ مورخ ۴/۹/۱۳۹۴ کابینه، گزارش آن وزارت مبنی بر قرارداد فابریکه سمنت غوری و معادن ذغال سنگ کرکر – دودکش را به جلسه مطرح نمود.

وی افزود: قرارداد فابریکات سمنت غوری و معادن ذغال سنگ کرکر – دودکش در سال ۱۳۸۵ با کمپنی افغان انویسمنت عقد گردید که مدت اعتبار آن از اول حمل ۱۳۸۶ برای مدت ۴۰ سال می‎باشد. مطابق به قرارداد، دو طرف تعهداتی را داشته اما کمپنی قراردادی به تعهدات خویش عمل ننموده و از بابت پرداخت رویالتی، کرایه سطح زمین و حق الاجاره‏ها مبالغی را مقروض می‎باشد که عدم تطبیق مواد قرار داد از سوی قراردادی نه تنها باعث محدودیت استخراج ذغال سنگ گردیده، بل‎که باعث تخریب سوف‎های معادن متذکره نیز گردیده است.

کابینه بعد از بحث همه جانبه فسخ قرارداد فابریکه سمنت غوری و معادن ذغال سنگ کرکر– دود کش را مورد تصویب قرار داده، کمیته وزرا مندرج در قانون معادن را موظف نمود تا قرار داد متذکره را مجدداً ترتیب و به مزایده بین‎المللی قرار داده و علیه کمپنی افغان انویسمنت نسبت عدم ایفای تعهدات مندرج قرارداد و قوانین نافذ کشور اقامه دعوا نماید.

سپس، معین تأمیناتی وزارت دفاع ملی طرح آن وزارت مبنی بر منظوری نورم معاشات با اجزأ و ضمایم افسران و بریدملان اردوی ملی را به جلسه مطرح نموده و افزود؛  در صورتی‏که این نورم که برای دوران حیات منسوبین اردوی ملی ترتیب گردیده، مورد تصویب کابینه قرار گیرد، افسران و بریدملان اردوی ملی می‎توانند در دوران معلولیت و یا تقاعد و یا بازمانده گان آنان بعد از شهادت شان از همین نورم منظور شده، معاشات و حقوق شان استفاده نمایند که در این صورت خانواده‎های آنان به مشکلات اقتصادی مواجه نخواهند گردید.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه وزارت دفاع ملی را موظف نمود تا هزینه مالی آن را مشخص و بعد از توافق وزارت مالیه غرض منظوری به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.

در بخش دیگر اجندا، وزیر صحت عامه تقاضای معافیت محصول گمرکی (۳۲) عراده امبولانس را که از جانب موسسه Saudi Relief Committee For Afghanistan ، بر اساس یک تفاهم‎نامه مساعدت گردیده است به جلسه مطرح نمود که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.


سپس، معاون د افغانستان برشنا شرکت به تاسی از مصوبۀ شماره (۲۸) مورخ ۶/۸/۱۳۹۴ کابینۀ مبنی بر ایجاد پروژۀ برق گازی شهر مزارشریف، از امضای سند و شرایط عمده و اساسی بین وزارت‏های انرژی و آب، مالیه، معادن و پترولیم از جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان و برشنا شرکت، غضنفرگروپ و شرکت مالی بین‏المللی به جلسه معلومات ارایه کرده و خاطر نشان نمود که مطابق این سند، گفتگو‏ها بین طرفین مبنی بر فعالیت‎های اجرایی جهت پروژه تولید برق گازسوز با ظرفیت الی ۵۰ میگاوات می‏باشد.


کابینه بعد از بحث همه جانبه وزرای مالیه، اقتصاد، معادن و پترولیم، انرژی و آب را تحت ریاست مشاور ارشد رئیس‎جمهوری در امور اقتصاد و زیربنا موظف نمود تا طرح سند متذکره را طبق تذکر جلسه مجدداً بازنگری نموده و به جلسه شورای عالی اقتصادی ارایه نمایند.


در ادامه جلسه، معین اداره ارگان‎های محل تبادله موازی (۲۱) بسوه زمین درجه اول ملکیت حاجی نورالدین واقع کوچه مستری خانه شهر کندز را با موازی (۴۲) بسوه زمین درجه دوم واقع عقب میل‎آرد، ملکیت شاروالی کندز به جلسه مطرح کرد، که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.

سپس رئیس اداره هوانوردی ملکی، اسناد استملاک موازی ۳۶ جریب، ۱۰ بسوه و ۱۵ بسواسه جایداد ۸ تن در ولایت هلمند را که تحت پروژه میدان هوائی لشکرگاه قرار گرفته است به قیمت مجموعی مبلغ (۴۷۴۹۲۲۵۰ ) افغانی به جلسه مطرح نمود.


کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه وزارت‏های مالیه، ترانسپورت، اداره هوانوردی ملکی و اداره مستقل ارگان‏های محل را تحت ریاست رئیس اراضی افغانستان موظف نمود تا استملاک زمین‏های متذکره را از لحاظ بدیل زمین، قیمت و پرداخت قیمت آن طی مدت پانزده یوم مجدداً بازنگری نموده، از نتیجه به جلسات بعدی کابینه گزارش دهند.

به همین ترتیب، رئیس اداره اراضی افغانستان، تقاضای موازی (۲) جریب زمین بکر و بایر دولتی واقع کوتل دلخکی ولایت سمنگان را به منظور اعمار یک باب مسجد و یک باب مدرسه تعلیم‏القرآن به وزارت ارشاد، حج و اوقاف به جلسه ارایه نمود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان انتقال مجانی زمین متذکره را به وزارت ارشاد، حج و اوقاف مورد تصویب قرار داد.

در اخیر جلسه، معین مالی و اداری وزارت امور خارجه پنج مورد معاهدات بین‎المللی ذیل را به جلسه مطرح نمود که مورد تائید قرار گرفت:

-         یادداشت تفاهم میان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و موسسه الغرافه در رابطه به اعمار مسجد و تعمیر چهار طبقه‏یی درمحوطه وزارت امور خارجه؛

-         یادداشت تفاهم میان انستیتوت باستان شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان و انستیتوت شرق شناسی پوهنتون شیکاگو ایالات متحده امریکا پیرامون حفظ مشارکت و برنامه‏های میراث‏های فرهنگی (مشارکت AIA-OI)؛

-         موافقتنامه هبة ۲۸ قلم تجهیزات نظامی به اردوی ملی افغانستان فی‎مابین حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت جمهوری ترکیه؛

-         تفاهم‏نامه در خصوص مشورت‎های سیاسی میان وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی افغانستان و کشور عربستان سعودی؛

-         تفاهم‏نامه میان وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان و اداره ملی خدمات عامه نو‎آوری اجتماعی تحت دفتر رئیس جمهوری آذربایجان در رابطه به همکاری در ایجاد میکانیزم پیشرفته ارایه خدمات عامه.