ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
امضای سه قرار داد به ارزش ۴۲۰ میلیون دالر، درهفتدهمین جلسه شورای عالی اقتصادی PDF چاپ نامه الکترونیک
  
يكشنبه 26 قوس 1396 ساعت 16:44

پروژه  بازسازی وترمیم سرک کابل- کندهار به طول ۴۲۰ کیلومتر یکی از سه قرار دادی است که روز یکشنبه در هفدهمین نشست شورای عالی اقتصادی امضاء شد.
مصطفی آریا، رییس انسجام کمک های وزارت مالیه که روز یکشنبه بیست وششم قوس سال روان در یک کنفرانس مشترک خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت در باره هرسه قرار داد جزییات می داد، افزود: ارزش مجموعی پروژه بازسازی وترمیم سرک کابل- کندهار ۳۰.۳ میلیون دالر امریکایی است  واز سوی بانک انکشاف آسیایی تمویل می گردد.


کار این پروژه از جنوری ۲۰۱۸ آغاز و تاجون ۲۰۲۱ تکمیل خواهد شد.
قرار داد دومی، شامل اعمار سرک حلقوی افغانستان از قیصار تا دره بوم است که ۱۵۱ کیلومتر طول دارد. به گفته رییس انسجام کمک های وزارت مالیه، با تطبیق این پروژه سرک حلقوی ۲۲۰۰ کیلومتری افغانستان نیز تکمیل خواهد شد.
کار پروژه  اعمار سرک قیصار- دره بوم از جنوری ۲۰۱۸ آغاز و تا دسامبر ۲۰۲۲ انجام خواهد یافت. تاسیسات زیربنایی  حدود ۶۰ روستا وشهرکی که در مسیر این پروژه قرار دارند، نیز ترمیم وبازسازی خواهند شد.
هزینه این پروژه ۳۳۴ میلیون دالر امریکایی است که ۳۳۰ میلیون دالر آن از سوی بانک انکشاف آسیایی وچهار میلیون دیگر از بودجه دولت افغانستان سرمایه گذاری می شود.


لین انتقال ۲۲۰ کیلوولت از ارغندی تا شهر جلال آباد، شامل قرار داد سومی است که طول آن ۱۹۰ کیلومتر می باشد. آقای آریا گفت که این لین ظرفیت انتقال ۲۰۰ میگاوات برق را دارد.
کار این پروژه از جنوری ۲۰۱۸ میلادی آغاز و تا دسامبر ۲۰۲۱ به انجام خواهد رسید. با تطبیق این پروژه زمینه وصل ۳۰۰ هزار لین جدید به شمول خانه های رهایشی نیز فراهم خواهد شد.
هزینه این پروژه 60 میلیون دالر امریکایی وتمویل کننده آن بانک انکشاف آسیایی می باشد.
###