ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
وزارت احیاء و انکشاف دهات ۵۲۱ میلیون افغانی را به هدف افزایش حاصلات دهقانان در لوگر سرمایه گذاری می کند PDF چاپ نامه الکترونیک
  
دوشنبه 06 سنبله 1396 ساعت 16:40

قرارداد ساخت ۲۴ کانال آب‌یاری در ولایت لوگر امضا شد. ریاست احیاء و انکشاف دهات لوگر می‌گوید که این کانال‌ها در پل‌علم مرکز ولایت لوگر و ولسوالی‌های برکی‌برک و محمدآغه‌ء این ولایت ساخته می‌شوند. هزینه‌ی مجموعی ساخت این کانال‌ها ۵۲۱ میلیون افغانی تخمین شده است.
به گفته ی مسوولان محلی ولایت لوگر با ساخت این کانال‌ها، آب بیشتر به مزارع دهقانان می‌رسد و حاصلات آنان به صورت فزاینده افزایش پیدا می‌کند.


تطبیق درست و مؤثر پروژه‌های آب‌یاری توسط وزارت احیاء و انکشاف دهات در روستاهای بسیاری از ولایت‌های کشور باعث افزایش زمین‌های زراعتی و بلند رفتن سطح فراورده‌ های کشاورزی و بهتر شدن وضعیت اقتصادی دهقانان شده است.
###