ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
امضای قرارداد های بازسازی ۳۸ شبکه آبیاری در ده ولایت کشور PDF چاپ نامه الکترونیک
  
سه شنبه 31 اسد 1396 ساعت 14:59

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، قرار داد های بازسازی ۳۸ شبکه آبیاری در ده ولایت کشور را با شرکت های خصوصی امضاء کرد.
هدف این اقدام وزارت زراعت، سهولت در شیوه آبیاری، جلوگیری از ضایعات آب و حمایت از دهقانان در کشور دانسته می شود.

اسد الله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، روز سه شنبه ۳۱ اسد سال روان هنگام امضای سند این قرارداد ها گفت: این شبکه های آبیاری که در ولایت های سمنگان، بلخ، پنجشیر، پروان، کابل، هرات، کنر، لغمان، تخار و بغلان موقعیت دارند؛ به شیوه عصری بازسازی می شوند.

۳ پروژه از ۳۸ شبکه آبیاری در ولایت سمنگان، ۶ پروژه در بلخ، ۴ پروژه در پروان، یک پروژه در  پنجشیر، ۴ پروژه در کابل، ۷ پروژه در هرات، ۴ پروژه در کنر، ۳ پروژه در لغمان، ۲ پروژه درتخار و ۴ پروژه آن در ولایت بغلان قرار دارند.

با تکمیل شدن این پروژه ها  بیش از ۵۰ هزار و ۷۰۰ جریب زمین زراعتی آبیاری خواهد شد. در مجموع  ۴۴۲۰۰ نفر  در ده ولایت از آن مستفید می گردند و به گونه مجموعی برای  ۵۱۳۱ تن زمینه کار مساعد می شود.
هزینه بازسازی  ۳۸  شبکه آبیاری بیشتر از ۳۶۶ میلیون افغانی براورد شده که از بودجه انکشافی وزارت زراعت، آّبیاری و مالداری تمویل می گردد.

باز سازی شبکه های آبیاری تا۴۰ درصد از ضایعات آب جلوگیری می کند، ۲۰ درصد در افزایش محصولات زراعتی و۱۵ تا ۲۰ درصد در گسترش ساحات سبز نقش دارد.
###

سه شنبه- ۳۱ اسد ۱۳۹۶