ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
کمیسیون تدارکات ملی، هفت قرارداد را به ارزش دو میلیارد و ۳۴۷ میلیون افغانی منظور کرد PDF چاپ نامه الکترونیک
  
سه شنبه 19 ثور 1396 ساعت 09:15

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی، تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در ارگ، روی ۱۴ موضوع تدارکاتی و پروژه های مختلف بحث نمود که در نتیجه، کمیسیون تدارکات ملی، هفت قرارداد را به ارزش دو میلیارد و ۳۴۷ میلیون افغانی منظور کرد.

پروژۀ انتقال و برگشتاندن ۳۰ هزار و ۲۵۰ تن حجاج افغانستان به عربستان سعودی در سال ۱۳۹۶؛
پروژۀ خدمات مشورتی، جهت ارائه آموزش های تخنیکی و مسلکی در ولایات کابل، لغمان و هلمند؛
قراداد پروژۀ ارائه خدمات انترنتی بیندویت (Bandwidth)مربوط به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی؛
قرارداد پروژۀ اتصال ۱۵ پوهنتون کشور به شبکۀ فایبر نوری؛
قرارداد پروژهTIEN4 برای اتصال شبکه تحصیلی و تحقیقی آسیای جنوبی
تمدید زمانی قرارداد بازسازی ۱۱ کیلومتر بخش اول سرک دهن پل پیار دوآبی تا مندول ولایت نورستان
قرارداد تدارک تیل برای طیارات که پرواز های داخلی را انجام می دهند

کمیسیون تدارکات ملی، پروژۀ سه بند وزارت انرژی و آب را به منظور تحلیل اقتصادی و همچنان پروژۀ احداث و دیزاین سرک ولایت شبرغان را بخاطر حل مشکلات تخنیکی، اعاده کرد.

کمیسیون تدارکات ملی، قرارداد پروژۀ ارائه خدمات انترنتی “بیندویت” مربوط به وزارت مخابرات و تکنالوژی را الی اجرای قرارداد جدید، به گونۀ مشروط منظور کرد.

در این جلسه، برعلاوۀ مسوولین ادارۀ تدارکات ملی، برخی از مسوولین کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد اداری، تعدادی از اعضای کمیسیون مالی و بودجه شورای ملی، سیگار و سیستیکای حمایت قاطع نیز حضور داشتند.#