ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
مطالعه امکان سنجی ابتکار شفافیت سکتور ساختمانی افغانستان گشایش یافت PDF چاپ نامه الکترونیک
  
پنجشنبه 26 حوت 1395 ساعت 15:36

برنامه افتتاحیه امکان سنجی ابتکار شفافیت سکتور ساختمانی افغانستان با اشتراک عبدالستار مراد وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان ، نعیم یاسین، رئیس اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان ، صبغت الله کریمی، هماهنگ کننده ابتکار شفافیت سکتور ساختمانی واحمد الله موج مسئول دیدبان شفافیت افغانستان امروز پنجشنبه مورخ ۲۶حوت سال روان در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت برگزار گردید.


عبدالستار مراد وزیر اقتصاد کشور می گوید" سکتور ساختمانی در انکشاف اجتماعی واقتصادی نقش مهم را داشته ویک سکتور حیاتی برای انکشاف می باشد که به شکل مستقیم در پهلوی دیگر سکتور ها مثل زراعت ، زیربنا وخدمات در رشد اقتصادی یک کشور سهم خود را ایفا می نماید"
وی می افزاید صنعت ساختمان با اعمار وفراهم نمودن تسهیلات وامکانات فزیکی زمینه رشد سکتور های دیگر را فراهم می نماید .


به گفته وزیر اقتصاد، حکومت جمهوری اسلامی افغانستان یکجا با جامعه بین المللی مبالغ هنگفت را در بخش های ساختمانی به هدف رشد سکتور زیربنائ افغانستان به مصرف رسانیده اند، ولی متاسفانه موثریت ومفیدیت این مصارف در اثر نبود شفافیت حسابدهی وامانت داری لازم با چالش های فراوان مواجه می باشد.


در همین حال نعیم یاسین رئیس اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان می گوید" ابتکار شفافیت چارچوبی را برای ارزیابی وشناسائی فرصت ها وضعف در سکتور زیربنائی کشور ارایه میدارد وهم چنان استندر های جهانی را برای شفافیت وحسابدهی در سکتور زیربنائی کشور پیشکش می کند.
هم چنان درین نشست صبغت الله کریمی، هماهنگ کننده ابتکار شفافیت سکتور ساختمانی گفت : در حال حاضر دارالانشای ملی ابتکار شفافیت سکتور ساختمانی افغانستان از چند ماه بد ینسو به فعالیت های خود اغاز نموده تا فعلا ۱۳ جلسه نهاد های ذیذخل را برگزار نموده است.


وی تاکید کرد که ستندرد هائیکه برای این برنامه در نظر گرفته شده انعطاف پذیر بوده ومطابق شرایط سیاسی ، اقتصادی واجتماعی کشور قابل تطبیق می باشد.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان بنا به پیشنهاد کمیته نظارت وارزیابی در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۳ به سازمان جهانی ابتکار شفافیت سکتور ساختمانی پیوست.