ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
نشست هماهنگی بیشتر میان ریاست های مالی و تفتیش داخلی حکومت دایر گردید PDF چاپ نامه الکترونیک
  
چهارشنبه 22 جدي 1395 ساعت 11:40

نشست هماهنگی میان ریاست های مالی و تفتیش داخلی وزارتخانه ها به ریاست محترم اکلیل حکیمی، وزیر مالیه امروز مؤرخ 21 جدی سال بمنظور ارائه معلومات در مورد قطعیه، پروسه تطبیق بودجه، راپور تادیات، راپور تطبیقات عواید و ایجاد سیستم های جدید جهت بلند بردن موثریت و مثمریت در هوتل انترکانتیننتال دایر گردید.


وزیر مالیه در سخنرانی افتتاحیه گفت: وزارت مالیه خوشبختانه توانست تا در سال جاری به مصرف قابل ملاحظه بودجه انکشافی دست یابد و 165 میلیارد افغانی عواید را جمع آوری نماید که این رقم 33 میلیارد افغانی افزایش را نظر به هدف تعیین شده امسال میدهد. وی ضمن اظهار سپاس و قدردانی از مسئولین مالی گفت: مسئولین مالی کسانی هستند که با قلم های خویش بادرنظرداشت شفافیت و حسابدهی عواید ملی را در هماهنگی با ریاست های تفتیش تحصیل نموده اند. در همکاری شما میتوانیم تا کشور را بسوی خودکفایی اقتصادی که از جمله پالیسی های عمده ما میباشد، سوق دهیم.
قابل تذکر است که در پایان این نشست از طرف مسئولین ریاست عمومی خزاین وزارت مالیه در مورد قطعیه، پروسه تطبیق بودجه، راپور تادیات، راپور تطبیقات عواید و توضیح چک لست ها پریزنتیشن های معلوماتی ارایه گردید.