ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

۱۷۲ دوسیه خشونت علیه خبرنگاران قابل پیگیری است PDF چاپ نامه الکترونیک
Administrator   
سه شنبه 31 اسد 1396 ساعت 15:09

کمیته مشترک رسانه ها وحکومت درجریان ده ماه کار کردش هشت جلسه کاری برگزار کرده است.
فهیم دشتی، معاون کمیته مشترک رسانه ها وحکومت که روز سه شنبه ۳۱ اسد سال روان در یک نشست مشترک خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت صحبت می کرد، افزود: از میان صدها دوسیه خشونت علیه خبرنگاران که در شانزده سال گذشته رخ داده است، ۱۷۲مورد آن قابل پیگیری شناخته شد.


او افزود که تاهنوز کمیته های مشترک رسانه ها وحکومت در ۳۱ ولایت کشور تأسیس شده و این کمیته ها در ۳ ولایت باقیمانده نیز ایجاد خواهند شد.
فهیم دشتی گفت که از سه ماه به اینسو، هرقضیه خشونتی که علیه خبرنگاران اتفاق می افتد، پیگیری شده است ودر این مدت شمار این قضایا به چهل مورد رسیده است.
معاون کمیته مشترک رسانه ها وحکومت همچنان گفت: بحث ها در مورد باقیداری مالیاتی رسانه ها جریان دارد و درقدم اول میزان قرضداری مالیاتی رسانه ها مشخص خواهد شد.


او گفت که به دنبال مشخص شدن میزان قرضداری مالیاتی رسانه ها در باره اینکه این باقیداری ها آیا بخشیده شود، یا کاهش یابد ویا به گونه اقساط اخذ گردد، بحث ها جریان دارد.
کمیته مشترک رسانه ها در میزان سال گذشته ازسوی کابینه افغانستان تأیید شد ودر آن نماینده گان باصلاحیت نهادهای امنیتی، شورای امنیت ملی، اداره امنیت ملی، نهاد های عدلی وقضایی ونهاد های رسانه ای حضور دارند.