ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
ترامپ خواب های طلایی تروریستان را بهم زد PDF چاپ نامه الکترونیک
  
سه شنبه 31 اسد 1396 ساعت 13:39

اعلام استراتیژی جدید امریکا در مورد افغانستان که با بگو مگو های زیادی همراه  بود، ام‌صبح توسط رییس جمهور ترامپ به گونه رسمی اعلام شد . عده ای از تحلیلگران با استناد از صحبت های ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی اش به این باور بودند که دیگر افغانستان به عنوان یک مسالۀ مهم  در لست اولویت های امریکا جا نخواهد داشت.


طالبان و همکاران استراتیژیک شان بعد از پیروزی ترامپ در انتخابات  به این فکر بودند که او به عنوان یک رییس جمهوری میلیاردر تنها به منافع امریکا فکر خواهد و انتقاد هایی را که در برابر رییس جمهور اوباما در مورد افغانستان داشت پی خواهد گرفت .
ترامپ، هم در زمان مبارزات انتخاباتی اش  و هم در زمان زمام داری اوباما نقد های تندی در مورد همکاری حکومت امریکا  با افغانستان داشته است  و این نوع حمایت از افغانستان را تلف کردن نیرو انسانی و ضایع کردن منابع اقتصادی امریکا خوانده بود.


با این پیش فرض ها طالبان و دیگر گروه های تروریستی در افغانستان برای این که نشان بدهند که ادامه همکاری با حکومت افغانستان زیان بیشتری  را برای امریکا به بار می آورد ، به این منظور در چند ماه اخیر این گروه ها حملات وحشیانه انفجار و انتحار زیاد را  درمناطق مختلف افغانستان به راه انداختند که از اثر آن  تعداد زیادی از افراد ملکی به شهادت رسیدند و آسیب های مالی هنگفتی را نیز به جا گذاشت. در حقیقت آنها با انجام این گونه حملات ترورستی می خواستند تصویری از نتایج ناکام  همکاری های نظام های گذشته امریکا را برای ترامپ به نمایش بگذارند.


اعلام استراتیژی جدید امریکا توسط رییس جمهور تراپ صبح امروز خواب های طلایی گروه های تروریستی را بهم زد واز جملۀ این گروه های ترورستی طالبان که  بیشتر مدعی حضور در افغانستان اند،در سایت های رسمی شان با بیتابی و عصبیت، بسیار زود به  واکنش پرداختند و برای امریکا خط و نشان کشیدند.
استراتیژی جدید امریکا در مورد افغانستان نشان می دهد که امریکا با تجربه 16 سال حضور در افغانستان و منطقه  دریافته است که علل بی ثباتی در افغانستان کدام هاست.پاکستان به عنوان کشوری که 16 سال پی هم امریکا را فریب داده است و  از کمک های مالی  آنها در جهت پرورش گروه های تروریستی سود برده است ،برای آنها ها دلیل اصلی بی ثباتی در افغانستان پنداشته میشود  و رییس جمهور ترامپ در صحبت هایش  به گونه بسیار روشن به پاکستان اخطار داد که ازین کار دست بکشد و در جهت ترقی و صلح قدم بردارد. روشن کردن چراغ سبز برای هند نشان میدهد که دیگر حکومت امریکا به پاکستان باور ندارد و می خواهد از رقیب استراتیژیک آنها به عنوان گزینه بهتر برای کمک به افغانستان استفاده کند. این نکته می رساند که پاکستان با روز های سختی رو به روست .


گروه های ترویستی که سال های سال از کمک های بشردوستانه  مردم امریکا  که در جهت توسعه اقتصاد پاکستان و مبارزه با تروریسم  پرداخته می شد ،تغذیه می شدند بعد از این  مبدل به گرگ های گرسنه یی  خواهند شد که به سوی صاحب شان دهن می گشایند.
منبع اصلی اقتصاد پاکستان تورید تروریست به جهان است. اگر فابریکه های تولید تروریست پاکستان توسط امریکا بسته شود  دیر نخواهد بود که این کشور به کام نابودی فرو برود.