ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
طالبان تروریست ،طالب دین نیستند PDF چاپ نامه الکترونیک
  
شنبه 14 اسد 1396 ساعت 15:59

در تمام ادیان عبادتگاه ها مکان مصئون از تعرض است و بی حرمتی در برابر آن گناه عظیم شمرده می شود. در دین مقدس اسلام این مساله با تاکید های بیشتری همراه است و مسجد را که عبادتگاه مؤمین است، خانۀ خداوند می دانند.طالبان تروریست که خود را به اصطلاح مجاهدین می خوانند،زیر لوای سپید دین جنایاتی را انجام می دهند که حتا جلادان دین ستیز تاریخ نیز انجام نداده اند.

از قتل عام افراد بی گناه تا آتش کشیدن شفاخانه ها ،از ویران کردن پل ها تا ویران کردن شهر ها در اعمال نامه سیاه شان درج است.
چند روز قبل طالبان ویرانگر با حمله انتحاری وارد مسجد جوادیه در هرات شدند و بالای نمازگزاران شلیک کردند که در اثرآن تعداد زیادی از نماگزاران شهید و زخمی شدند و مسجد جوادیه به مخروبه یی مبدل شد.

در طرف مقابل نیرو های قهرمان دفاعی و امنیتی کشور برای حفظ امنیت مردم و کشور تلاش می ورزند و برای زبون ساختن دشمنان دین و مردم بر خرابه های مسجدی نماز می گزارند که دشمنان دین آن را ویران کرده اند.

خداوند اعمال بنده هایش را با عملکرد شان میزان می کند با این حساب آن هایی که با اعمال تروریستی افراد ملکی و بی دفاع را قتل عام می کنند و از ویران کردن خانۀ خدا هم باکی ندارند و آنهایی که با قیمت جان برای آوردن امنیت و آرمش برای مردم تلاش می کنند، نزد خداوند عادل که آگاه از نیت بنده هایش هست فرق وجود دارد.آنهایی که برای نجات انسان ها تلاش می کنند و بر خرابه های خانه خدا گریه می کنند و نماز به جا می گذارند مستحق پاداش الهی اند و آنهایی که با نقاب منافقین برای منافع دشمنان این سر زمین با دین جفا می کنند و از قهر خدا نمی ترسند و با ویران کردن عبادتگاه های مومین در برابر خداوند می ایستند مستوجب عذاب الیم در دنیا و اخرت اند.