عملیات خالد، پاسخ دندان شکن بر حملات طالب چاپ
  
شنبه 07 اسد 1396 ساعت 16:27

در طی چند روز اول هفته گذشته طالبان یک رشته عملیات تروریستی را در بعضی  از ولسوالی های کشور به راه انداختند.این عملیات جز یک خبر کوتاه  و تبلیغات رسانه ای دستاورد دیگری را در قبال نداشته است .اما پیامد های غیر انسانی بی شماری  را به جا گذاشت که هموطنان ما از آن متضرر شدند.
حمله بر خانه های افراد ملکی ، به آتش کشیدن شفاخانه ها و ساختمان ها،قتل عام افراد ملکی به شمول داکتران و زنان و اطفال چیز هایی اند که برای طالبان حکم یک دستاورد را داشته است .
طالبان با شکست های پی در پی در جریان هفته گذشته نشان دادند که توان مقابله با نیرو های امنیتی کشور را  ندارند و برای عقده گشایی این نا توانی دست به کشتار افراد ملکی می زنند.
در مقابل نیرو های امنیتی با وارد کردن ضربات مهلک به طالبان در هلمند ،فاریاب ، ننگرهار ، کندز، بغلان و دیگرمناطق افغانستان آنها را بیشتر از گذشته ناتوان ساخته و عرصه فعالیت شان را در تمام ساحات جنگی محدود کرده است .
تصفیه ولسوالی ناوه در ولایت هلمند ، باز پس گیری ولسوالی های کوهستان و تیوره در طی روز ، تصفیه قریه جات زیادی در ولسوالی های بغلان ،کندز ،فاریاب ،هلمند و غور بیان کنندۀ اراده کامل حکومت و نیرو های امنیتی برای نابودی طالبان در تمام ساحات کشور است .
علمکرد کماندوی قهرمان کشور و حمایت قاطع  نیرو های هوایی دوستان بین المللی بر سنگرهای طالبان سبب شده است که کشته و زخمی فراوانی ازطالبان در ساحات جنگ به جا بماند . حمایت کشور های متعهد به آرامی و امنیت افغانستان سبب شده است که طالبان در هیچ نبردی در مقابل نیرو های کشور توانایی مقاومت را نداشته باشند.
جابجا شدن 120 تن از نیرو های خارجی در ولایت فراه برای پشتیبانی از نیرو های امنیتی کشور، کمک می کند ثبات و امنیت کامل در آن ولایت باز گردد و طالبان از ساحات دست داشتۀ شان متواری شوند.
نیرو های هوایی دوستان بین المللی افغانستان  تمام ساحاتی را که طالبان در آن فعالیت می کنند تحت کنترول دارند و در هماهنگی با نیرو های  امنیتی کشور برای نابودی طالبان و تصفیه کامل آن ساحات برنامه دارند ،که ما درروز های نزدیک شاهد شکست های بیشتر طالبان در آن ساحات خواهیم بود .
همچنان چندین پلان  انفجار و انتحار طالبان نیز در چند روز گذشته  خنثی شده است و نیرو های کشفی کشورعاملین آنها را دستگیر کرده اند. طالبان در مقابل عملیات گسترده خالد و آماده گی حکومت برای  نبرد با مخالفین کشور در استانه نابودی قرار دارند و حمایت مردم از حکومت و نیرو های امنیتی کمک می کند که این موفقیت ها هرچه بیشتر نتیجه بدهد صلح و آرامش به قریه و شهر های کشور عزیز ما باز گردد.