ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
خیر و برکت در صلح است PDF چاپ نامه الکترونیک
  
پنجشنبه 18 جوزا 1396 ساعت 14:10

دولت جمهوری اسلامی افغانستان بار دیگر در اولین  نشست "پروسه کابل"  به مخالفین مسلح نظام فرصت داد، تا از جنگ و خون ریزی دست بردارند و به پروسه صلح لبیک بگویند وبه این جنگ بی معنی 16ساله نقطه  پایان بگذارند.
مخالفین نظام باید بدانند که جنگ در افغانستان به نفع هیج طرف نیست جز به نفع  بیگانه هایی که از آن سود می برند .


طالبان باید این را درک کنند که ادامه جنگ در افغانستان جز این که  زمینه را برای رقابت های کشور دیگر  در خاک ما فراهم می سازند برای نفع و ترقی  کشور ها هیچ پیامد مثبتی ندارد.


جنگ طولانی طالبان با حکومت افغانستان زمینه را برای ده ها گروه های هراس افگن دیگر  مساعد ساخته، و  صدا ها جوان،پیر، زن و کودک را در افغانستان به قتل رساندن وهزاران خانواده را بی جا ساخته است.
در کنار این همه نابسامانی ها ، پیامد های بد اقتصادی،فرهنگی، اجتماعی شگاف های قومی ، مذهبی  را  هم در قبال داشته است .


طالبان باید از جنگ دست بکشد و مردم افغانستان  را از این بیشتر آواره و بی خانمان نسازند و سلاح خود را به زمین بگذارند  و دوشا دوش مردم و دولت خود بیایستند و در ترقی و پیشرفت کشور  خود سهیم شوند.
مردم افغانستان چندین ده جنگ را تجربه کرده اند ، دیگر نمی خواهند ادامه این جنگ ها زنده گی فرزندان شان را نیز دچار  مصیبت کند.


"پروسه کابل" که به رهبری و ابتکار افغان ها راه اندازی شده است ، فرصتی است برای طالبان و دیگر گروه هایی که خواهان صلح  در افغانستان هستند؛ تا از این پروسه حمایت کنند و نگذارند که دشمنان ترقی و پیشرفت مردم افغانستان بار دیگر این کشور  را  به پرتگاه ویرانی وبی ثباتی بکشند.
اسلام دین صلح خواهی و همزیستی  است و اطاعت از فرمان الهی و پیروی از سنت نبی اکرم  مسوولیت هر مومن و مسلمان است .قبل از آن که این فرصت از دست برود و ندامت سودی نداشته باشد؛بیائید  به ریسمان الهی  چنگ بزنیم و به صدای صلح لبیک بگوئیم، تا خیر و برکت  هر دو دنیا نصیب ما شود.